Hange

  1. EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2016/2), ELT L 45, 20.2.2016, lk 15.Täiendav teave
    1. EKP otsus, 7. juuni 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2016/17), ELT L 159, 16.6.2016, lk 21.
    2. Otsus EKP/2016/2 - Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.6.2016.
    3. EKP otsus (EL) 2020/380, 18. veebruar 2020, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2020/10), ELT L 69, 9.3.2020, lk 41.
  2. EKP otsus, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik, 17. november 2008  (EKP/2008/17), ELT L 319, 29.11.2008, lk 76.
    1. EKP otsus (EL) 2016/21, 23. detsember 2015, millega muudetakse otsust EKP/2008/17, millega kehtestatakse eurosüsteemi ühishanke raamistik (EKP/2015/51), ELT L 6, 9.1.2016, lk 5.