Hange

 1. EKP otsus, 3. juuli 2007, hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2007/5), ELT L 184, 14.7.2007, lk 34.
  1. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/5 hangete teostamise korra kehtestamise kohta, 27. jaanuar 2009  (EKP/2009/2), ELT L 51, 24.2.2009, lk 10.
  2. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/5 hangete teostamise korra kehtestamise kohta, 27. juuli 2010  (EKP/2010/8), ELT L 238, 9.9.2010, lk 14.
  3. EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2007/5 hangete teostamise korra kehtestamise kohta, 19. juuni 2012  (EKP/2012/10), ELT L 178, 10.7.2012, lk 14.
  4. Otsus EKP/2007/5. Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt koostatud mitteametlik konsolideeritud tekst  1.9.2012.
 2. EKP otsus (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta  (EKP/2016/2), ELT L 45, 20.2.2016, lk 15.Täiendav teave
  1. EKP otsus, 7. juuni 2016, millega muudetakse otsust (EL) 2016/245 hangete teostamise korra kehtestamise kohta (EKP/2016/17), ELT L 159, 16.6.2016, lk 21.
  2. Otsus EKP/2016/2 - Mitteametlik konsolideeritud versioon, koostatud Euroopa Liidu Väljaannete Talituse poolt 7.6.2016.