Indkøb

 1. ECB's afgørelse af 3. juli 2007 til fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2007/5), EUT L 184 af 14.7.2007, s. 34.
  1. ECB's afgørelse af 27. januar 2009 om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2009/2), EUT L 51 af 24.2.2009, s. 10.
  2. ECB's afgørelse af 27. juli 2010 om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2010/8), EUT L 238 af 9.9.2010, s. 14.
  3. ECB's afgørelse af 19. juni 2012 om ændring af afgørelse ECB/2007/5 om fastsættelse af regler om offentligt udbud  (ECB/2012/10), EUT L 178 af 10.7.2012, s. 14.
  4. Afgørelse ECB/2007/5. Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer  1.9.2012.
 2. ECB's afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud  (ECB/2016/2), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 15.Læs mere
  1. ECB's afgørelse af 7. juni 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/17), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 21.
  2. Afgørelse ECB/2016/2 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 7.6.2016.