Indkøb

  1. ECB's afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud  (ECB/2016/2), EUT L 45 af 20.2.2016, s. 15.Læs mere
    1. ECB's afgørelse af 7. juni 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2016/17), EUT L 159 af 16.6.2016, s. 21.
    2. Afgørelse ECB/2016/2 - Uofficiel konsolideret tekst udarbejdet af Den Europæiske Unions Publikationskontor 7.6.2016.
    3. ECB's afgørelse (EU) 2020/380 af 18. februar 2020 om ændring af afgørelse (EU) 2016/245 til fastsættelse af regler om udbud (ECB/2020/10), EUT L 69 af 9.3.2020, s. 41.
  2. ECB's afgørelse af 17. november 2008 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet  (ECB/2008/17), EUT L 319 af 29.11.2008, s. 76.
    1. ECB's afgørelse (EU) 2016/21 af 23. december 2015 om ændring af afgørelse ECB/2008/17 om indførelse af grundlag for fælles udbudsregler i Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6 af 9.1.2016, s. 5.