Zadávání zakázek

  1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2016/2), Úř. věst. L 45, 20. 2. 2016, s. 15.Dodatečné informace
    1. Rozhodnutí ECB ze dne 7. června 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245 (ECB/2016/2), kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2016/17), Úř. věst. L 159, 16. 6. 2016, s. 21.
    2. Rozhodnutí ECB/2016/2 - neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie  7. 6. 2016.
    3. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/380 ze dne 18. února 2020, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2020/10), Úř. věst. L 69, 9. 3. 2020, s. 41.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 17. listopadu 2008, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2008/17), Úř. věst. L 319, 29. 11. 2008, s. 76.
    1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/21 ze dne 23. prosince 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2008/17, kterým se stanoví rámec Eurosystému pro společné zadávání zakázek  (ECB/2015/51), Úř. věst. L 6, 9. 1. 2016, s. 5.