Обществени поръчки

  1. Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..Допълнителна информация
    1. Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
    2. Решение ЕЦБ/2016/2 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.6.2016.
    3. Решение (ЕС) 2020/380 на ЕЦБ от 18 февруари 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2020/10), OВ L 69, 9.3.2020 г., стр. 41..
  2. Решение на ЕЦБ от 17 ноември 2008 година за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2008/17), OВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 76..
    1. Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..