Обществени поръчки

 1. Решение на ЕЦБ от 3 юли 2007 година за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2007/5), OВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 34..
  1. Решение на ЕЦБ от 27 януари 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки  (ЕЦБ/2009/2), OВ L 51, 24.2.2009 г., стр. 10..
  2. Решение на ЕЦБ от 27 юли 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2010/8), OВ L 238, 9.9.2010 г., стр. 14..
  3. Решение на ЕЦБ от 19 юни 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки  (ЕЦБ/2012/10), OВ L 178, 10.7.2012 г., стр. 14..
  4. Решение ЕЦБ/2007/5. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  1.9.2012.
 2. Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..Допълнителна информация
  1. Решение на ЕЦБ от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17), OВ L 159, 16.6.2016 г., стр. 21..
  2. Решение ЕЦБ/2016/2 - Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 7.6.2016.