ECB/2016/2

  1. Besluit (EU) 2016/245 van de ECB van 9 februari 2016 tot vaststelling van de regels inzake aanbesteding  (ECB/2016/2), PB L 45 van 20.2.2016, blz. 15.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 17 november 2008 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem  (ECB/2008/17), PB L 319 van 29.11.2008, blz. 76.
    2. Besluit (EU) 2016/21 van de ECB van 23 december 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2008/17 tot vaststelling van het kader voor de gezamenlijke aanbesteding van het Eurosysteem (ECB/2015/51), PB L 6 van 9.1.2016, blz. 5.