Menu

 1. Rozhodnutí ECB (EU) 2016/245, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek , 6. 3. 2020.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Rozhodnutí ECB ze dne 3. července 2007, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2007/5), Úř. věst. L 184, 14. 7. 2007, s. 34.
  2. Rozhodnutí ECB ze dne 27. ledna 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2009/2), Úř. věst. L 51, 24. 2. 2009, s. 10.
  3. Rozhodnutí ECB ze dne 27. července 2010 , kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek  (ECB/2010/8), Úř. věst. L 238, 9. 9. 2010, s. 14.
  4. Rozhodnutí ECB ze dne 19. června 2012, kterým se mění rozhodnutí ECB/2007/5, kterým se stanoví pravidla pro zadávání zakázek (ECB/2012/10), Úř. věst. L 178, 10. 7. 2012, s. 14.
  5. Rozhodnutí ECB/2007/5. Neoficiální konsolidované znění vypracované Úřadem pro publikace Evropské unie , 1. 9. 2012.