Prepoved denarnega financiranja

  1. Sklep ECB z dne 20. februarja 2014 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države (ECB/2014/8), UL L 159, 28. 5. 2014, str. 54.
    1. Sklep ECB (EU) 2015/1574 z dne 4. septembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2014/8 o prepovedi denarnega financiranja in obrestovanju vlog države s strani nacionalnih centralnih bank  (ECB/2015/29), UL L 245, 22. 9. 2015, str. 12.