Interdicția de finanțare monetară

  1. Decizia BCE din 20 februarie 2014 privind interdicţia de finanţare monetară şi remunerarea depozitelor administraţiilor publice de către băncile centrale (BCE/2014/8), JO L 159, 28.5.2014, p. 54.
    1. Decizia (UE) 2015/1574 a BCE din 4 septembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2014/8 privind interdicția de finanțare monetară și remunerarea depozitelor administrațiilor publice de către băncile centrale  (BCE/2015/29), JO L 245, 22.9.2015, p. 12.