Verbod op monetaire financiering

  1. Besluit van de ECB van 20 februari 2014 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's bij nationale centrale banken (ECB/2014/8), PB L 159 van 28.5.2014, blz. 54.
    1. Besluit (EU) 2015/1574 van de ECB van 4 september 2015 tot wijziging van Besluit ECB/2014/8 betreffende het verbod op monetaire financiering en de rentevergoeding op overheidsdeposito's door nationale centrale banken  (ECB/2015/29), PB L 245 van 22.9.2015, blz. 12.