Monetārās finansēšanas aizliegums

  1. ECB Lēmums (2014. gada 20. februāris) par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem (ECB/2014/8), OV L 159, 28.5.2014, 54. lpp..
    1. ECB Lēmums (ES) 2015/1574 (2015. gada 4. septembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/8 par monetārās finansēšanas aizliegumu un to, kā nacionālās centrālās bankas maksā atlīdzību par valdības noguldījumiem  (ECB/2015/29), OV L 245, 22.9.2015, 12. lpp..