Monetáris finanszírozás tilalma

  1. A monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő díjazás tilalmáról szóló 2014. február 20-i EKBi határozat  (EKB/2014/8), HL L 159., 2014.5.28., 54. o.
    1. A monetáris finanszírozás tilalmáról és a nemzeti központi bankok által a kormányzati betétekre fizetendő díjazás tilalmáról szóló EKB/2014/8 határozat módosításáról szóló 2015. szeptember 4-i 2015/1574/EU EKBi határozat (EKB/2015/29), HL L 245., 2015.9.22., 12. o.