Keskpankade laenukeeld

  1. EKP otsus, 20. veebruar 2014, rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades (EKP/2014/8), ELT L 159, 28.5.2014, lk 54.
    1. EKP otsus (EL) 2015/1574, 4. september 2015, millega muudetakse otsust EKP/2014/8 rahastamise keelu ja valitsemissektori hoiuste tasustamise kohta riikide keskpankades  (EKP/2015/29), ELT L 245, 22.9.2015, lk 12.