Forbud mod monetær finansiering

  1. ECB's afgørelse af 20. februar 2014 om forbuddet mod monetær finansiering og forrentningen af statslige indskud (ECB/2014/8), EUT L 159 af 28.5.2014, s. 54.
    1. ECB's afgørelse (EU) 2015/1574 af 4. september 2015 om ændring af afgørelse ECB/2014/8 om forbuddet mod monetær finansiering og de nationale centralbankers forrentning af statslige indskud  (ECB/2015/29), EUT L 245 af 22.9.2015, s. 12.