Zákaz měnového financování

  1. Rozhodnutí ECB ze dne 20. února 2014 o zákazu měnového financování a úročení vládních vkladů národními centrálními bankami (ECB/2014/8), Úř. věst. L 159, 28. 5. 2014, s. 54.
    1. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/1574 ze dne 4. září 2015, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/8 o zákazu měnového financování a úročení vládních vkladů národními centrálními bankami  (ECB/2015/29), Úř. věst. L 245, 22. 9. 2015, s. 12.