Revision

 1. ECB:s rekommendation av den 19 juni 1998 till ministerrådet för Europeiska unionen om ECB:s externa revisor (ECB/1998/3), EGT C 246, 6.8.1998, s. 5.
 2. ECB:s råds beslut av den 19 juni 1998 avseende utnämningen av ECB:s externa revisor och uppdragstidens längd (ECB/1998/NP1) (bilaga IV till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP1), EGT L 55, 24.2.2001, s. 75.Ytterligare information
 3. ECB:s rekommendation av den 12 november 1998 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer (ECB/1998/5), EGT C 411, 31.12.1998, s. 11.
 4. ECB:s rekommendation av den 10 februari 2000 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer (ECB/2000/2), EGT C 62, 4.3.2000, s. 21.
 5. ECB:s rekommendation av den 5 oktober 2000 avseende de nationella centralbankernas externa revisorer (ECB/2000/10), EGT L 259, 13.10.2000, s. 65.Ytterligare information
 6. ECB:s rekommendation av den 19 december 2002 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB och Finlands Bank (ECB/2002/13), EGT C 331, 31.12.2002, s. 56.
 7. ECB:s rekommendation av den 6 mars 2003 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank (ECB/2003/3), EUT C 75, 27.3.2003, s. 11.
 8. ECB:s rekommendation av den 3 oktober 2003 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2003/11), EUT C 247, 15.10.2003, s. 16.
 9. ECB:s rekommendation av den 30 juli 2004 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d'Italia (ECB/2004/17), EUT C 202, 10.8.2004, s. 1.
 10. ECB:s rekommendation av den 11 februari 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal (ECB/2005/3), EUT C 50, 26.2.2005, s. 6.
 11. ECB:s rekommendation av den 7 april 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece (ECB/2005/7), EUT C 91, 15.4.2005, s. 4.
 12. ECB:s rekommendation av den 7 april 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), EUT C 91, 15.4.2005, s. 5.
 13. ECB:s rekommendation av den 20 maj 2005 till Europeiska unionens råd om en extern revisor för De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), EUT C 151, 22.6.2005, s. 29.
 14. ECB:s rekommendation av den 26 oktober 2005 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), EUT C 277, 10.11.2005, s. 30.
 15. ECB:s rekommendation av den 1 februari 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), EUT C 34, 10.2.2006, s. 30.
 16. ECB:s rekommendation av den 13 april 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France (ECB/2006/5), EUT C 98, 26.4.2006, s. 25.
 17. ECB:s rekommendation av den 9 oktober 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2006/14), EUT C 257, 25.10.2006, s. 19.
 18. ECB:s rekommendation av den 13 november 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2006/18), EUT C 283, 21.11.2006, s. 16.
 19. ECB:s rekommendation av den 21 december 2006 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), EUT C 5, 10.1.2007, s. 1.
 20. ECB:s rekommendation av den 15 november 2007 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), EUT C 277, 20.11.2007, s. 1.
 21. ECB:s rekommendation av den 29 november 2007 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/17), EUT C 304, 15.12.2007, s. 1.
 22. ECB:s rekommendation av den 28 januari 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Finlands Bank (ECB/2008/1), EUT C 29, 1.2.2008, s. 1.
 23. ECB:s rekommendation av den 30 april 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB  (ECB/2008/2), EUT C 114, 9.5.2008, s. 1.
 24. ECB:s rekommendation av den 17 november 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), EUT C 299, 22.11.2008, s. 5.
 25. ECB:s rekommendation av den 5 december 2008 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), EUT C 322, 17.12.2008, s. 1.
 26. ECB:s rekommendation av den 16 februari 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), EUT C 43, 21.2.2009, s. 1.
 27. ECB:s rekommendation av den 3 april 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), EUT C 93, 22.4.2009, s. 1.
 28. ECB:s rekommendation av den 5 juni 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2009/12), EUT C 132, 11.6.2009, s. 1.
 29. ECB:s rekommendation av den 25 juni 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2009/14), EUT C 149, 1.7.2009, s. 1.
 30. ECB:s rekommendation av den 14 december 2009 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (ECB/2009/26), EUT C 308, 18.12.2009, s. 1.
 31. ECB:s rekommendation av den 1 juli 2010 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2010/6), EUT C 184, 8.7.2010, s. 1.
 32. ECB:s rekommendation av den 23 augusti 2010 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia  (ECB/2010/11), EUT C 233, 28.8.2010, s. 1.
 33. ECB:s rekommendation av den 8 oktober 2010 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank  (ECB/2010/16), EUT C 282, 19.10.2010, s. 1.
 34. ECB:s rekommendation av den 25 februari 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), EUT C 67, 2.3.2011, s. 1.
 35. ECB:s rekommendation av den 9 juni 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), EUT C 174, 15.6.2011, s. 6.
 36. ECB:s rekommendation av den 25 augusti 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal  (ECB/2011/11), EUT C 258, 2.9.2011, s. 1.
 37. ECB:s rekommendation av den 9 december 2011 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), EUT C 367, 16.12.2011, s. 1.
 38. ECB:s rekommendation av den 10 februari 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece (ECB/2012/1), EUT C 48, 18.2.2012, s. 1.
 39. ECB:s rekommendation av den 23 mars 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France  (ECB/2012/5), EUT C 93, 30.3.2012, s. 1.
 40. ECB:s rekommendation av den 1 juni 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije  (ECB/2012/9), EUT C 161, 7.6.2012, s. 1.
 41. ECB:s rekommendation av den 14 september 2012 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), EUT C 286, 22.9.2012, s. 1.
 42. ECB:s rekommendation av den 4 februari 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), EUT C 37, 9.2.2013, s. 1.
 43. ECB:s rekommendation av den 17 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), EUT C 115, 23.4.2013, s. 1.
 44. ECB:s rekommendation av den 19 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB (ECB/2013/9), EUT C 122, 27.4.2013, s. 1.
 45. ECB:s rekommendation av den 26 april 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Suomen Pankki  (ECB/2013/12), EUT C 126, 3.5.2013, s. 1.
 46. ECB:s rekommendation av den 2 september 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2013/32), EUT C 264, 13.9.2013, s. 1.
 47. ECB:s rekommendation av den 15 november 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2013/42), EUT C 342, 15.11.2013, s. 1.
 48. ECB:s rekommendation av den 17 december 2013 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), EUT C 378, 24.12.2013, s. 15.
 49. ECB:s rekommendation av den 17 april 2014 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), EUT C 122, 25.4.2014, s. 1.
 50. ECB:s rekommendation av den 16 december 2014 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), EUT C 465, 24.12.2014, s. 1.
 51. ECB:s rekommendation av den 3 februari 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Latvijas Banka (ECB/2015/3), EUT C 51, 13.2.2015, s. 4.
 52. ECB:s rekommendation av den 27 mars 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), EUT C 149, 6.5.2015, s. 1.
 53. ECB:s rekommendation av den 10 juni 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije  (ECB/2015/23), EUT C 201, 18.6.2015, s. 1.
 54. ECB:s rekommendation av den 10 december 2015 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), EUT C 425, 18.12.2015, s. 1.
 55. ECB:s rekommendation av den 14 juli 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Eesti Pank  (ECB/2016/20), EUT C 266, 22.7.2016, s. 1.
 56. ECB:s rekommendation av den 23 september 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banca d’Italia (ECB/2016/28), EUT C 366, 5.10.2016, s. 1.
 57. ECB:s rekommendation av den 28 oktober 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), EUT C 413, 10.11.2016, s. 1.
 58. ECB:s rekommendation av den 22 december 2016 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank of Greece  (ECB/2016/46), EUT C 3, 6.1.2017, s. 1.
 59. ECB:s rekommendation av den 31 mars 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), EUT C 120, 13.4.2017, s. 1.
 60. ECB:s rekommendation av den 24 augusti 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de Portugal  (ECB/2017/24), EUT C 292, 6.9.2017, s. 1.
 61. ECB:s rekommendation av den 8 september 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), EUT C 310, 19.9.2017, s. 1.
 62. ECB:s rekommendation av den 15 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för ECB  (ECB/2017/42), EUT C 444, 23.12.2017, s. 1.
 63. ECB:s rekommendation av den 19 december 2017 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), EUT C 2, 5.1.2018, s. 1.
 64. ECB:s rekommendation av den 26 januari 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), EUT C 37, 1.2.2018, s. 1.
 65. ECB:s rekommendation av den 9 mars 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France  (ECB/2018/9), EUT C 107, 22.3.2018, s. 1.
 66. ECB:s rekommendation av den 18 maj 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas  (ECB/2018/15), EUT C 181, 28.5.2018, s. 1.
 67. ECB:s rekommendation av den 6 juli 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banka Slovenije (ECB/2018/18), EUT C 260, 24.7.2018, s. 1.
 68. ECB:s rekommendation av den 6 september 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banco de España (ECB/2018/22), EUT C 325, 14.9.2018, s. 1.
 69. ECB:s rekommendation av den 4 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas (ECB/2018/23), EUT C 370, 12.10.2018, s. 1.
 70. ECB:s rekommendation av den 19 oktober 2018 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), EUT C 394, 30.10.2018, s. 1.
 71. ECB:s rekommendation av den 14 februari 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), EUT C 67, 20.2.2019, s. 1.
 72. ECB:s rekommendation av den 25 juli 2019 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), EUT C 283, 21.8.2019, s. 1.