Revizija

 1. Sklep Sveta ECB z dne 19. junija 1998 o imenovanju in trajanju mandata zunanjega revizorja ECB (ECB/1998/NP1), UL L 55, 24. 2. 2001, str. 75.
 2. Priporočilo ECB z dne 30. julija 2004 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banca d'Italia (ECB/2004/17), UL C 202, 10. 8. 2004, str. 1.
 3. Priporočilo ECB z dne 11. februarja 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banco de Portugal (ECB/2005/3), UL C 50, 26. 2. 2005, str. 6.
 4. Priporočilo ECB z dne 7. aprila 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Bank of Greece (ECB/2005/7), UL C 91, 15. 4. 2005, str. 4.
 5. Priporočilo ECB z dne 7. aprila 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), UL C 91, 15. 4. 2005, str. 5.
 6. Priporočilo ECB z dne 20. maja 2005 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), UL C 151, 22. 6. 2005, str. 29.
 7. Priporočilo ECB z dne 26. oktobra 2005 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), UL C 277, 10. 11. 2005, str. 30.
 8. Priporočilo ECB z dne 1. februarja 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), UL C 34, 10. 2. 2006, str. 30.
 9. Priporočilo ECB z dne 13. aprila 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2006/5), UL C 98, 26. 4. 2006, str. 25.
 10. Priporočilo ECB z dne 9. oktobra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2006/14), UL C 257, 25. 10. 2006, str. 19.
 11. Priporočilo ECB z dne 13. novembra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2006/18), UL C 283, 21. 11. 2006, str. 16.
 12. Priporočilo ECB z dne 21. decembra 2006 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), UL C 5, 10. 1. 2007, str. 1.
 13. Priporočilo ECB z dne 15. novembra 2007 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2007/12), UL C 277, 20. 11. 2007, str. 1.
 14. Priporočilo ECB z dne 29. novembra 2007 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/17), UL C 304, 15. 12. 2007, str. 1.
 15. Priporočilo ECB z dne 28. januarja 2008 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki  (ECB/2008/1), UL C 29, 1. 2. 2008, str. 1.
 16. Priporočilo ECB z dne 30. aprila 2008 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB  (ECB/2008/2), UL C 114, 9. 5. 2008, str. 1.
 17. Priporočilo ECB z dne 17. novembra 2008 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), UL C 299, 22. 11. 2008, str. 5.
 18. Priporočilo ECB z dne 5. decembra 2008 – Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malt)  (ECB/2008/19), UL C 322, 17. 12. 2008, str. 1.
 19. Priporočilo ECB z dne 16. februarja 2009 – Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), UL C 43, 21. 2. 2009, str. 1.
 20. Priporočilo ECB z dne 3. aprila 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), UL C 93, 22. 4. 2009, str. 1.
 21. Priporočilo ECB z dne 5. junija 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2009/12), UL C 132, 11. 6. 2009, str. 1.
 22. Priporočilo ECB z dne 25. junija 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2009/14), UL C 149, 1. 7. 2009, str. 1.
 23. Priporočilo ECB z dne 14. decembra 2009 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2009/26), UL C 308, 18. 12. 2009, str. 1.
 24. Priporočilo ECB z dne 1. julija 2010 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2010/6), UL C 184, 8. 7. 2010, str. 1.
 25. Priporočilo ECB z dne 23. avgusta 2010 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2010/11), UL C 233, 28. 8. 2010, str. 1.
 26. Priporočilo ECB z dne 8. oktobra 2010 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2010/16), UL C 282, 19. 10. 2010, str. 1.
 27. Priporočilo ECB z dne 25. februarja 2011 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), UL C 67, 2. 3. 2011, str. 1.
 28. Priporočilo ECB z dne 9. junija 2011 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), UL C 174, 15. 6. 2011, str. 6.
 29. Priporočilo ECB z dne 25. avgusta 2011 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal  (ECB/2011/11), UL C 258, 2. 9. 2011, str. 1.
 30. Priporočilo ECB z dne 9. decembra 2011 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank  (ECB/2011/22), UL C 367, 16. 12. 2011, str. 1.
 31. Priporočilo ECB z dne 10. februarja 2012 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece (ECB/2012/1), UL C 48, 18. 2. 2012, str. 1.
 32. Priporočilo ECB z dne 23. marca 2012 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2012/5), UL C 93, 30. 3. 2012, str. 1.
 33. Priporočilo ECB z dne 1. junija 2012 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije  (ECB/2012/9), UL C 161, 7. 6. 2012, str. 1.
 34. Priporočilo ECB z dne 14. septembra 2012 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2012/20), UL C 286, 22. 9. 2012, str. 1.
 35. Priporočilo ECB z dne 4. februarja 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), UL C 37, 9. 2. 2013, str. 1.
 36. Priporočilo ECB z dne 17. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), UL C 115, 23. 4. 2013, str. 1.
 37. Priporočilo ECB z dne 19. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB (ECB/2013/9), UL C 122, 27. 4. 2013, str. 1.
 38. Priporočilo ECB z dne 26. aprila 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Suomen Pankki  (ECB/2013/12), UL C 126, 3. 5. 2013, str. 1.
 39. Priporočilo ECB z dne 2. septembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2013/32), UL C 264, 13. 9. 2013, str. 1.
 40. Priporočilo ECB z dne 15. novembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2013/42), UL C 342, 15. 11. 2013, str. 1.
 41. Priporočilo ECB z dne 17. decembra 2013 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), UL C 378, 24. 12. 2013, str. 15.
 42. Priporočilo ECB z dne 17. aprila 2014 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), UL C 122, 25. 4. 2014, str. 1.
 43. Priporočilo ECB z dne 16. decembra 2014 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas  (ECB/2014/58), UL C 465, 24. 12. 2014, str. 1.
 44. Priporočilo ECB z dne 3. februarja 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Latvijas Banka (ECB/2015/3), UL C 51, 13. 2. 2015, str. 4.
 45. Priporočilo ECB z dne 27. marca 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Deutsche Bundesbank  (ECB/2015/14), UL C 149, 6. 5. 2015, str. 1.
 46. Priporočilo ECB z dne 10. junija 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije  (ECB/2015/23), UL C 201, 18. 6. 2015, str. 1.
 47. Priporočilo ECB z dne 10. decembra 2015 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska (ECB/2015/45), UL C 425, 18. 12. 2015, str. 1.
 48. Priporočilo ECB z dne 14. julija 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Eesti Pank  (ECB/2016/20), UL C 266, 22. 7. 2016, str. 1.
 49. Priporočilo ECB z dne 23. septembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banca d’Italia (ECB/2016/28), UL C 366, 5. 10. 2016, str. 1.
 50. Priporočilo ECB z dne 28. oktobra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), UL C 413, 10. 11. 2016, str. 1.
 51. Priporočilo ECB z dne 22. decembra 2016 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank of Greece (ECB/2016/46), UL C 3, 6. 1. 2017, str. 1.
 52. Priporočilo ECB z dne 31. marca 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2017/8), UL C 120, 13. 4. 2017, str. 1.
 53. Priporočilo ECB z dne 24. avgusta 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de Portugal (ECB/2017/24), UL C 292, 6. 9. 2017, str. 1.
 54. Priporočilo ECB z dne 8. septembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska  (ECB/2017/27), UL C 310, 19. 9. 2017, str. 1.
 55. Priporočilo ECB z dne 15. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju ECB (ECB/2017/42), UL C 444, 23. 12. 2017, str. 1.
 56. Priporočilo ECB z dne 19. decembra 2017 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Central Bank of Cyprus  (ECB/2017/43), UL C 2, 5. 1. 2018, str. 1.
 57. Priporočilo ECB z dne 26. januarja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2018/1), UL C 37, 1. 2. 2018, str. 1.
 58. Priporočilo ECB z dne 9. marca 2018 Svetu Evropske unije o zunanjih revizorjih centralne banke Banque de France (ECB/2018/9), UL C 107, 22. 3. 2018, str. 1.
 59. Priporočilo ECB z dne 18. maja 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/15), UL C 181, 28. 5. 2018, str. 1.
 60. Priporočilo ECB z dne 6. julija 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju Banke Slovenije (ECB/2018/18), UL C 260, 24. 7. 2018, str. 1.
 61. Priporočilo ECB z dne 6. septembra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España (ECB/2018/22), UL C 325, 14. 9. 2018, str. 1.
 62. Priporočilo ECB z dne 4. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas (ECB/2018/23), UL C 370, 12. 10. 2018, str. 1.
 63. Priporočilo ECB z dne 19. oktobra 2018 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke De Nederlandsche Bank (ECB/2018/25), UL C 394, 30. 10. 2018, str. 1.
 64. Priporočilo ECB z dne 14. februarja 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banque centrale du Luxembourg (ECB/2019/6), UL C 67, 20. 2. 2019, str. 1.
 65. Priporočilo ECB z dne 25. julija 2019 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), UL C 283, 21. 8. 2019, str. 1.