Audit

 1. Rozhodnutie Rady guvernérov ECB z 19. júna 1998 o menovaní a dobe trvania mandátu externého audítora ECB (ECB/1998/NP1), Ú. v. ES L 55, 24. 2. 2001, s. 75.
 2. Odporúčanie ECB z 30. júla 2004 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d'Italia (ECB/2004/17), Ú. v. EÚ C 202, 10. 8. 2004, s. 1.
 3. Odporúčanie ECB z 11. februára 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2005/3), Ú. v. EÚ C 50, 26. 2. 2005, s. 6.
 4. Odporúčanie ECB zo 7. apríla 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2005/7), Ú. v. EÚ C 91, 15. 4. 2005, s. 4.
 5. Odporúčanie ECB zo 7. apríla 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ECB/2005/8), Ú. v. EÚ C 91, 15. 4. 2005, s. 5.
 6. Odporúčanie ECB z 20. mája 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2005/9), Ú. v. EÚ C 151, 22. 6. 2005, s. 29.
 7. Odporúčanie ECB z 26. októbra 2005 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ECB/2005/10), Ú. v. EÚ C 277, 10. 11. 2005, s. 30.
 8. Odporúčanie ECB z 1. februára 2006 — Rade Európskej únie o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/1), Ú. v. EÚ C 34, 10. 2. 2006, s. 30.
 9. Odporúčanie ECB z 13. apríla 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France (ECB/2006/5), Ú. v. EÚ C 98, 26. 4. 2006, s. 25.
 10. Odporúčanie ECB z 9. októbra 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banka Slovenije (ECB/2006/14), Ú. v. EÚ C 257, 25. 10. 2006, s. 19.
 11. Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 13. novembra 2006 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2006/18), Ú. v. EÚ C 283, 21. 11. 2006, s. 16.
 12. Odporúčanie ECB z 21. decembra 2006 Rade Európskej únie o externých audítoroch Oesterreichische Nationalbank (ECB/2006/29), Ú. v. EÚ C 5, 10. 1. 2007, s. 1.
 13. Odporúčanie ECB z 15. novembra 2007 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2007/12), Ú. v. EÚ C 277, 20. 11. 2007, s. 1.
 14. Odporúčanie ECB z 29. novembra 2007 Rade Európskej únie o externých audítoroch Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/17), Ú. v. EÚ C 304, 15. 12. 2007, s. 1.
 15. Odporúčanie ECB z 28. januára 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki  (ECB/2008/1), Ú. v. EÚ C 29, 1. 2. 2008, s. 1.
 16. Odporúčanie ECB z 30. apríla 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB  (ECB/2008/2), Ú. v. EÚ C 114, 9. 5. 2008, s. 1.
 17. Odporúčanie ECB zo 17. novembra 2008 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2008/16), Ú. v. EÚ C 299, 22. 11. 2008, s. 5.
 18. Odporúčanie ECB z 5. decembra 2008 Rade Európskej únie o externých audítoroch Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ECB/2008/19), Ú. v. EÚ C 322, 17. 12. 2008, s. 1.
 19. Odporúčanie ECB zo 16. februára 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank  (ECB/2009/3), Ú. v. EÚ C 43, 21. 2. 2009, s. 1.
 20. Odporúčanie ECB z 3. apríla 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2009/8), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 1.
 21. Odporúčanie ECB z 5. júna 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije (ECB/2009/12), Ú. v. EÚ C 132, 11. 6. 2009, s. 1.
 22. Odporúčanie ECB z 25. júna 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2009/14), Ú. v. EÚ C 149, 1. 7. 2009, s. 1.
 23. Odporúčanie ECB zo 14. decembra 2009 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (ECB/2009/26), Ú. v. EÚ C 308, 18. 12. 2009, s. 1.
 24. Odporúčanie ECB z 1. júla 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2010/6), Ú. v. EÚ C 184, 8. 7. 2010, s. 1.
 25. Odporúčanie ECB z 23. augusta 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia  (ECB/2010/11), Ú. v. EÚ C 233, 28. 8. 2010, s. 1.
 26. Odporúčanie ECB z 8. októbra 2010 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank (ECB/2010/16), Ú. v. EÚ C 282, 19. 10. 2010, s. 1.
 27. Odporúčanie ECB z 25. februára 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2011/1), Ú. v. EÚ C 67, 2. 3. 2011, s. 1.
 28. Odporúčanie ECB z 9. júna 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank  (ECB/2011/7), Ú. v. EÚ C 174, 15. 6. 2011, s. 6.
 29. Odporúčanie ECB z 25. augusta 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal  (ECB/2011/11), Ú. v. EÚ C 258, 2. 9. 2011, s. 1.
 30. Odporúčanie ECB z 9. decembra 2011 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank (ECB/2011/22), Ú. v. EÚ C 367, 16. 12. 2011, s. 1.
 31. Odporúčanie ECB z 10. februára 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2012/1), Ú. v. EÚ C 48, 18. 2. 2012, s. 1.
 32. Odporúčanie ECB z 23. marca 2012 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France  (ECB/2012/5), Ú. v. EÚ C 93, 30. 3. 2012, s. 1.
 33. Odporúčanie ECB z 1. júna 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije  (ECB/2012/9), Ú. v. EÚ C 161, 7. 6. 2012, s. 1.
 34. Odporúčanie ECB zo 14. septembra 2012 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ECB/2012/20), Ú. v. EÚ C 286, 22. 9. 2012, s. 1.
 35. Odporúčanie ECB zo 4. februára 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), Ú. v. EÚ C 37, 9. 2. 2013, s. 1.
 36. Odporúčanie ECB zo 17. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), Ú. v. EÚ C 115, 23. 4. 2013, s. 1.
 37. Odporúčanie ECB z 19. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2013/9), Ú. v. EÚ C 122, 27. 4. 2013, s. 1.
 38. Odporúčanie ECB z 26. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki (ECB/2013/12), Ú. v. EÚ C 126, 3. 5. 2013, s. 1.
 39. Odporúčanie ECB z 2. septembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2013/32), Ú. v. EÚ C 264, 13. 9. 2013, s. 1.
 40. Odporúčanie ECB z 15. novembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2013/42), Ú. v. EÚ C 342, 15. 11. 2013, s. 1.
 41. Odporúčanie ECB zo 17. decembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), Ú. v. EÚ C 378, 24. 12. 2013, s. 15.
 42. Odporúčanie ECB zo 17. apríla 2014 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta‘ Malta/Central Bank of Malta (ECB/2014/20), Ú. v. EÚ C 122, 25. 4. 2014, s. 1.
 43. Odporúčanie ECB zo 16. decembra 2014 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2014/58), Ú. v. EÚ C 465, 24. 12. 2014, s. 1.
 44. Odporúčanie ECB z 3. februára 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2015/3), Ú. v. EÚ C 51, 13. 2. 2015, s. 4.
 45. Odporúčanie ECB z 27. marca 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), Ú. v. EÚ C 149, 6. 5. 2015, s. 1.
 46. Odporúčanie ECB z 10. júna 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije  (ECB/2015/23), Ú. v. EÚ C 201, 18. 6. 2015, s. 1.
 47. Odporúčanie ECB z 10. decembra 2015 – Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2015/45), Ú. v. EÚ C 425, 18. 12. 2015, s. 1.
 48. Odporúčanie ECB zo 14. júla 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Eesti Pank  (ECB/2016/20), Ú. v. EÚ C 266, 22. 7. 2016, s. 1.
 49. Odporúčanie ECB z 23. septembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banca d’Italia (ECB/2016/28), Ú. v. EÚ C 366, 5. 10. 2016, s. 1.
 50. Odporúčanie ECB z 28. októbra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ECB/2016/29), Ú. v. EÚ C 413, 10. 11. 2016, s. 1.
 51. Odporúčanie ECB z 22. decembra 2016 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank of Greece (ECB/2016/46), Ú. v. EÚ C 3, 6. 1. 2017, s. 1.
 52. Odporúčanie ECB z 31. marca 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ECB/2017/8), Ú. v. EÚ C 120, 13. 4. 2017, s. 1.
 53. Odporúčanie ECB z 24. augusta 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de Portugal (ECB/2017/24), Ú. v. EÚ C 292, 6. 9. 2017, s. 1.
 54. Odporúčanie ECB z 8. septembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska  (ECB/2017/27), Ú. v. EÚ C 310, 19. 9. 2017, s. 1.
 55. Odporúčanie ECB z 15. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2017/42), Ú. v. EÚ C 444, 23. 12. 2017, s. 1.
 56. Odporúčanie ECB z 19. decembra 2017 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2017/43), Ú. v. EÚ C 2, 5. 1. 2018, s. 1.
 57. Odporúčanie ECB z 26. januára 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2018/1), Ú. v. EÚ C 37, 1. 2. 2018, s. 1.
 58. Odporúčanie ECB z 9. marca 2018 Rade Európskej únie o externých audítoroch Banque de France (ECB/2018/9), Ú. v. EÚ C 107, 22. 3. 2018, s. 1.
 59. Odporúčanie ECB z 18. mája 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/15), Ú. v. EÚ C 181, 28. 5. 2018, s. 1.
 60. Odporúčanie ECB zo 6. júla 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije (ECB/2018/18), Ú. v. EÚ C 260, 24. 7. 2018, s. 1.
 61. Odporúčanie ECB zo 6. septembra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2018/22), Ú. v. EÚ C 325, 14. 9. 2018, s. 1.
 62. Odporúčanie ECB zo 4. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi Lietuvos bankas (ECB/2018/23), Ú. v. EÚ C 370, 12. 10. 2018, s. 1.
 63. Odporúčanie ECB z 19. októbra 2018 Rade Európskej únie o externom audítorovi De Nederlandsche Bank  (ECB/2018/25), Ú. v. EÚ C 394, 30. 10. 2018, s. 1.
 64. Odporúčanie ECB zo 14. februára 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg  (ECB/2019/6), Ú. v. EÚ C 67, 20. 2. 2019, s. 1.
 65. Odporúčanie ECB z 25. júla 2019 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ECB/2019/24), Ú. v. EÚ C 283, 21. 8. 2019, s. 1.
 66. ODPORÚČANIE ECB z 19. marca 2020 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2020/14), Ú. v. EÚ C 98, 25. 3. 2020, s. 1.