Kontrola finansowa

 1. Decyzja Rady Prezesów EBC z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie mianowania oraz okresu obowiązywania mandatu zewnętrznego rewidenta EBC (EBC/1998/NP1), Dz.U. L 55 z 24.2.2001, str. 75.
 2. Zalecenie EBC z dnia 30 lipca 2004 r. udzielane na rzecz Rady Unii Europejskiej w odniesieniu do wyboru zewnętrznych audytorów Banca d'Italia (EBC/2004/17), Dz.U. C 202 z 10.8.2004, str. 1.
 3. Zalecenie EBC z 11 lutego 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco de Portugal (EBC/2005/3), Dz.U. C 50 z 26.2.2005, str. 6.
 4. Zalecenie EBC z dnia 7 kwietnia 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Bank of Greece (EBC/2005/7), Dz.U. C 91 z 15.4.2005, str. 4.
 5. Zalecenie EBC z dnia 7 kwietnia 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (EBC/2005/8), Dz.U. C 91 z 15.4.2005, str. 5.
 6. Zalecenie EBC z dnia 20 maja 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego audytora De Nederlandsche Bank (EBC/2005/9), Dz.U. C 151 z 22.6.2005, str. 29.
 7. Zalecenie EBC z dnia 26 października 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (EBC/2005/10), Dz.U. C 277 z 10.11.2005, str. 30.
 8. Zalecenie EBC z 1 lutego 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2006/1), Dz.U. C 34 z 10.2.2006, str. 30.
 9. Zalecenie EBC z dnia 13 kwietnia 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banque de France (EBC/2006/5), Dz.U. C 98 z 26.4.2006, str. 25.
 10. Zalecenie EBC z dnia 9 października 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banka Slovenije (EBC/2006/14), Dz.U. C 257 z 25.10.2006, str. 19.
 11. Zalecenie EBC z dnia 13 listopada 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banco de España (EBC/2006/18), Dz.U. C 283 z 21.11.2006, str. 16.
 12. Zalecenie EBC z dnia 21 grudnia 2006 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2006/29), Dz.U. C 5 z 10.1.2007, str. 1.
 13. Zalecenie EBC z dnia 15 listopada 2007 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Central Bank of Cyprus (EBC/2007/12), Dz.U. C 277 z 20.11.2007, str. 1.
 14. Zalecenie EBC z dnia 29 listopada 2007 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta (EBC/2007/17), Dz.U. C 304 z 15.12.2007, str. 1.
 15. Zalecenie EBC z dnia 28 stycznia 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Suomen Pankki  (EBC/2008/1), Dz.U. C 29 z 1.2.2008, str. 1.
 16. Zalecenie EBC z dnia 30 kwietnia 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów EBC  (EBC/2008/2), Dz.U. C 114 z 9.5.2008, str. 1.
 17. Zalecenie EBC z dnia 17 listopada 2008 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów EBC  (EBC/2008/16), Dz.U. C 299 z 22.11.2008, str. 5.
 18. Zalecenie EBC z dnia 5 grudnia 2008 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego audytora Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (EBC/2008/19), Dz.U. C 322 z 17.12.2008, str. 1.
 19. Zalecenie EBC z dnia 16 lutego 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Deutsche Bundesbank  (EBC/2009/3), Dz.U. C 43 z 21.2.2009, str. 1.
 20. Zalecenie EBC z dnia 3 kwietnia 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów De Nederlandsche Bank  (EBC/2009/8), Dz.U. C 93 z 22.4.2009, str. 1.
 21. Zalecenie EBC z dnia 5 czerwca 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banka Slovenije  (EBC/2009/12), Dz.U. C 132 z 11.6.2009, str. 1.
 22. Zalecenie EBC z dnia 25 czerwca 2009 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska  (EBC/2009/14), Dz.U. C 149 z 1.7.2009, str. 1.
 23. Zalecenie EBC z dnia 14 grudnia 2009 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego audytora Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (EBC/2009/26), Dz.U. C 308 z 18.12.2009, str. 1.
 24. Zalecenie EBC z dnia 1 lipca 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Národná banka Slovenska  (EBC/2010/6), Dz.U. C 184 z 8.7.2010, str. 1.
 25. Zalecenie EBC z dnia 23 sierpnia 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Banca d’Italia  (EBC/2010/11), Dz.U. C 233 z 28.8.2010, str. 1.
 26. Zalecenie EBC z dnia 8 października 2010 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Eesti Pank (EBC/2010/16), Dz.U. C 282 z 19.10.2010, str. 1.
 27. Zalecenie EBC z dnia 25 lutego 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2011/1), Dz.U. C 67 z 2.3.2011, str. 1.
 28. Zalecenie EBC z dnia 9 czerwca 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank  (EBC/2011/7), Dz.U. C 174 z 15.6.2011, str. 6.
 29. Zalecenie EBC z dnia 25 sierpnia 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal  (EBC/2011/11), Dz.U. C 258 z 2.9.2011, str. 1.
 30. Zalecenie EBC z dnia 9 grudnia 2011 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank  (EBC/2011/22), Dz.U. C 367 z 16.12.2011, str. 1.
 31. Zalecenie EBC z dnia 10 lutego 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank of Greece (EBC/2012/1), Dz.U. C 48 z 18.2.2012, str. 1.
 32. Zalecenie EBC z dnia 23 marca 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France  (EBC/2012/5), Dz.U. C 93 z 30.3.2012, str. 1.
 33. Zalecenie EBC z dnia 1 czerwca 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije  (EBC/2012/9), Dz.U. C 161 z 7.6.2012, str. 1.
 34. Zalecenie EBC z dnia 14 września 2012 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (EBC/2012/20), Dz.U. C 286 z 22.9.2012, str. 1.
 35. Zalecenie EBC z dnia 4 lutego 2013 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank of Cyprus (EBC/2013/3), Dz.U. C 37 z 9.2.2013, str. 1.
 36. Zalecenie EBC z dnia 17 kwietnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2013/8), Dz.U. C 115 z 23.4.2013, str. 1.
 37. Zalecenie EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC (EBC/2013/9), Dz.U. C 122 z 27.4.2013, str. 1.
 38. Zalecenie EBC z dnia 26 kwietnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Suomen Pankki  (EBC/2013/12), Dz.U. C 126 z 3.5.2013, str. 1.
 39. Zalecenie EBC z dnia 2 września 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (EBC/2013/32), Dz.U. C 264 z 13.9.2013, str. 1.
 40. Zalecenie EBC z dnia 15 listopada 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2013/42), Dz.U. C 342 z 15.11.2013, str. 1.
 41. Zalecenie EBC z dnia 17 grudnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg (EBC/2013/51), Dz.U. C 378 z 24.12.2013, str. 15.
 42. Zalecenie EBC z dnia 17 kwietnia 2014 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EBC/2014/20), Dz.U. C 122 z 25.4.2014, str. 1.
 43. Zalecenie EBC z dnia 16 grudnia 2014 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2014/58), Dz.U. C 465 z 24.12.2014, str. 1.
 44. Zalecenie EBC z dnia 3 lutego 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2015/3), Dz.U. C 51 z 13.2.2015, str. 4.
 45. Zalecenie EBC z dnia 27 marca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Deutsche Bundesbank  (EBC/2015/14), Dz.U. C 149 z 6.5.2015, str. 1.
 46. Zalecenie EBC z dnia 10 czerwca 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije  (EBC/2015/23), Dz.U. C 201 z 18.6.2015, str. 1.
 47. Zalecenie EBC z dnia 10 grudnia 2015 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná Banka Slovenska  (EBC/2015/45), Dz.U. C 425 z 18.12.2015, str. 1.
 48. Zalecenie EBC z dnia 14 lipca 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Eesti Pank (EBC/2016/20), Dz.U. C 266 z 22.7.2016, str. 1.
 49. Zalecenie EBC z dnia 23 września 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banca d’Italia (EBC/2016/28), Dz.U. C 366 z 5.10.2016, str. 1.
 50. Zalecenie EBC z dnia 28 października 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (EBC/2016/29), Dz.U. C 413 z 10.11.2016, str. 1.
 51. Zalecenie EBC z dnia 22 grudnia 2016 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznego biegłego rewidenta Bank of Greece  (EBC/2016/46), Dz.U. C 3 z 6.1.2017, str. 1.
 52. Zalecenie EBC z dnia 31 marca 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EBC/2017/8), Dz.U. C 120 z 13.4.2017, str. 1.
 53. Zalecenie EBC z dnia 24 sierpnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de Portugal  (EBC/2017/24), Dz.U. C 292 z 6.9.2017, str. 1.
 54. Zalecenie EBC z dnia 8 września 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Národná banka Slovenska  (EBC/2017/27), Dz.U. C 310 z 19.9.2017, str. 1.
 55. Zalecenie EBC z dnia 15 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC (EBC/2017/42), Dz.U. C 444 z 23.12.2017, str. 1.
 56. Zalecenie EBC z dnia 19 grudnia 2017 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank of Cyprus  (EBC/2017/43), Dz.U. C 2 z 5.1.2018, str. 1.
 57. Zalecenie EBC z dnia 26 stycznia 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2018/1), Dz.U. C 37 z 1.2.2018, str. 1.
 58. Zalecenie EBC z dnia 9 marca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque de France  (EBC/2018/9), Dz.U. C 107 z 22.3.2018, str. 1.
 59. Zalecenie EBC z dnia 18 maja 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/15), Dz.U. C 181 z 28.5.2018, str. 1.
 60. Zalecenie EBC z dnia 6 lipca 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banka Slovenije (EBC/2018/18), Dz.U. C 260 z 24.7.2018, str. 1.
 61. Zalecenie EBC z dnia 6 września 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (EBC/2018/22), Dz.U. C 325 z 14.9.2018, str. 1.
 62. Zalecenie EBC z dnia 4 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2018/23), Dz.U. C 370 z 12.10.2018, str. 1.
 63. Zalecenie EBC z dnia 19 października 2018 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2018/25), Dz.U. C 394 z 30.10.2018, str. 1.
 64. Zalecenie EBC z dnia 14 lutego 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg (EBC/2019/6), Dz.U. C 67 z 20.2.2019, str. 1.
 65. Zalecenie EBC z dnia 25 lipca 2019 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (EBC/2019/24), Dz.U. C 283 z 21.8.2019, str. 1.
 66. ZALECENIE EBC z dnia 19 marca 2020 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2020/14), Dz.U. C 98 z 25.3.2020, str. 1.