Audits

 1. ECB Padomes Lēmums (1998. gada 19. jūnijs) par ECB ārējā revidenta iecelšanu un viņa pilnvaru ilgumu (ECB/1998/NP1), OV L 55, 24.2.2001, 75. lpp..
 2. ECB ieteikums (2004. gada 30. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Banca d'Italia ārējo revidentu (ECB/2004/17), OV C 202, 10.8.2004, 1. lpp..
 3. ECB ieteikums (2005. gada 11. februāris) — Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējo revidentu (ECB/2005/3), OV C 50, 26.2.2005, 6. lpp..
 4. ECB ieteikums (2005. gada 7. aprīlis) — Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējo revidentu (ECB/2005/7), OV C 91, 15.4.2005, 4. lpp..
 5. ECB ieteikums (2005. gada 7. aprīlis) — Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ārējo revidentu (ECB/2005/8), OV C 91, 15.4.2005, 5. lpp..
 6. ECB Ieteikums (2005. gada 20. maijs) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu (ECB/2005/9), OV C 151, 22.6.2005, 29. lpp..
 7. ECB Ieteikums (2005. gada 26. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ārējo revidentu (ECB/2005/10), OV C 277, 10.11.2005, 30. lpp..
 8. ECB Ieteikums (2006. gada 1. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2006/1), OV C 34, 10.2.2006, 30. lpp..
 9. ECB ieteikums (2006. gada 13. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējo revidentu (ECB/2006/5), OV C 98, 26.4.2006, 25. lpp..
 10. ECB ieteikums (2006. gada 9. oktobris) — Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu (ECB/2006/14), OV C 257, 25.10.2006, 19. lpp..
 11. ECB Ieteikums (2006. gada 13. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējo revidentu (ECB/2006/18), OV C 283, 21.11.2006, 16. lpp..
 12. ECB Ieteikums (2006. gada 21. decembris) — Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2006/29), OV C 5, 10.1.2007, 1. lpp..
 13. ECB Ieteikums (2007. gada 15. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu  (ECB/2007/12), OV C 277, 20.11.2007, 1. lpp..
 14. ECB ieteikums (2007. gada 29. novembris) — Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējo revidentu (ECB/2007/17), OV C 304, 15.12.2007, 1. lpp..
 15. ECB Ieteikums (2008. gada 28. janvāris) — Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki ārējo revidentu  (ECB/2008/1), OV C 29, 1.2.2008, 1. lpp..
 16. ECB Ieteikums (2008. gada 30. aprīlis) — Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējiem revidentiem  (ECB/2008/2), OV C 114, 9.5.2008, 1. lpp..
 17. ECB ieteikums (2008. gada 17. novembris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējo revidentu  (ECB/2008/16), OV C 299, 22.11.2008, 5. lpp..
 18. ECB Ieteikums (2008. gada 5. decembris) — Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējo revidentu  (ECB/2008/19), OV C 322, 17.12.2008, 1. lpp..
 19. ECB ieteikums (2009. gada 16. februāris) — Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējo revidentu  (ECB/2009/3), OV C 43, 21.2.2009, 1. lpp..
 20. ECB ieteikums (2009. gada 3. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu  (ECB/2009/8), OV C 93, 22.4.2009, 1. lpp..
 21. ECB Ieteikums (2009. gada 5. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu  (ECB/2009/12), OV C 132, 11.6.2009, 1. lpp..
 22. ECB Ieteikums (2009. gada 25. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2009/14), OV C 149, 1.7.2009, 1. lpp..
 23. ECB Ieteikums (2009. gada 14. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank and Financial Services Authority of Ireland ārējo revidentu  (ECB/2009/26), OV C 308, 18.12.2009, 1. lpp..
 24. ECB Ieteikums (2010. gada 1. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2010/6), OV C 184, 8.7.2010, 1. lpp..
 25. ECB Ieteikums ( 2010. gada 23. augusts ) Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējo revidentu (ECB/2010/11), OV C 233, 28.8.2010, 1. lpp..
 26. ECB Ieteikums (2010. gada 8. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējo revidentu (ECB/2010/16), OV C 282, 19.10.2010, 1. lpp..
 27. ECB ieteikums (2011. gada 25. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique ārējo revidentu  (ECB/2011/1), OV C 67, 2.3.2011, 1. lpp..
 28. ECB Ieteikums (2011. gada 9. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem  (ECB/2011/7), OV C 174, 15.6.2011, 6. lpp..
 29. ECB Ieteikums (2011. gada 25. augusts) Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējo revidentu  (ECB/2011/11), OV C 258, 2.9.2011, 1. lpp..
 30. ECB Ieteikums (2011. gada 9. decembris) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējo revidentu  (ECB/2011/22), OV C 367, 16.12.2011, 1. lpp..
 31. ECB Ieteikums (2012. gada 10. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējo revidentu (ECB/2012/1), OV C 48, 18.2.2012, 1. lpp..
 32. ECB Ieteikums (2012. gada 23. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem  (ECB/2012/5), OV C 93, 30.3.2012, 1. lpp..
 33. ECB Ieteikums (2012. gada 1. jūnijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējo revidentu (ECB/2012/9), OV C 161, 7.6.2012, 1. lpp..
 34. ECB Ieteikums (2012. gada 14. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējo revidentu  (ECB/2012/20), OV C 286, 22.9.2012, 1. lpp..
 35. ECB Ieteikums (2013. gada 4. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu (ECB/2013/3), OV C 37, 9.2.2013, 1. lpp..
 36. ECB Ieteikums (2013. gada 17. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2013/8), OV C 115, 23.4.2013, 1. lpp..
 37. ECB Ieteikums (2013. gada 19. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējo revidentu (ECB/2013/9), OV C 122, 27.4.2013, 1. lpp..
 38. ECB Ieteikums (2013. gada 26. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki ārējo revidentu (ECB/2013/12), OV C 126, 3.5.2013, 1. lpp..
 39. ECB Ieteikums (2013. gada 2. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējo revidentu (ECB/2013/32), OV C 264, 13.9.2013, 1. lpp..
 40. ECB Ieteikums (2013. gada 15. novembris) Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem (ECB/2013/42), OV C 342, 15.11.2013, 1. lpp..
 41. ECB Ieteikums (2013. gada 17. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem (ECB/2013/51), OV C 378, 24.12.2013, 15. lpp..
 42. ECB Ieteikums ( 2014. gada 17. aprīlis ) Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta ārējiem revidentiem (ECB/2014/20), OV C 122, 25.4.2014, 1. lpp..
 43. ECB Ieteikums ( 2014. gada 16. decembris ) Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2014/58), OV C 465, 24.12.2014, 1. lpp..
 44. ECB Ieteikums (2015. gada 3. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem (ECB/2015/3), OV C 51, 13.2.2015, 4. lpp..
 45. ECB Ieteikums (2015. gada 27. marts) Eiropas Savienības Padomei par Deutsche Bundesbank ārējiem revidentiem  (ECB/2015/14), OV C 149, 6.5.2015, 1. lpp..
 46. ECB Ieteikums (2015. gada 10. jūnijs) – Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem  (ECB/2015/23), OV C 201, 18.6.2015, 1. lpp..
 47. ECB Ieteikums (2015. gada 10. decembris) – Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējo revidentu  (ECB/2015/45), OV C 425, 18.12.2015, 1. lpp..
 48. ECB Ieteikums (2016. gada 14. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Eesti Pank ārējiem revidentiem  (ECB/2016/20), OV C 266, 22.7.2016, 1. lpp..
 49. ECB Ieteikums (2016. gada 23. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banca d’Italia ārējiem revidentiem (ECB/2016/28), OV C 366, 5.10.2016, 1. lpp..
 50. ECB Ieteikums (2016. gada 28. oktobris) – Eiropas Savienības Padomei par Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem (ECB/2016/29), OV C 413, 10.11.2016, 1. lpp..
 51. ECB Ieteikums (2016. gada 22. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Bank of Greece ārējiem revidentiem (ECB/2016/46), OV C 3, 6.1.2017, 1. lpp..
 52. ECB Ieteikums (2017. gada 31. marts) Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem  (ECB/2017/8), OV C 120, 13.4.2017, 1. lpp..
 53. ECB Ieteikums (2017. gada 24. augusts) – Eiropas Savienības Padomei par Banco de Portugal ārējiem revidentiem  (ECB/2017/24), OV C 292, 6.9.2017, 1. lpp..
 54. ECB ieteikums (2017. gada 8. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem  (ECB/2017/27), OV C 310, 19.9.2017, 1. lpp..
 55. ECB Ieteikums (2017. gada 15. decembris) Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējiem revidentiem  (ECB/2017/42), OV C 444, 23.12.2017, 1. lpp..
 56. ECB Ieteikums (2017. gada 19. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējiem revidentiem  (ECB/2017/43), OV C 2, 5.1.2018, 1. lpp..
 57. ECB Ieteikums (2018. gada 26. janvāris) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem  (ECB/2018/1), OV C 37, 1.2.2018, 1. lpp..
 58. ECB Ieteikums (2018. gada 9. marts) Eiropas Savienības Padomei par Banque de France ārējiem revidentiem  (ECB/2018/9), OV C 107, 22.3.2018, 1. lpp..
 59. ECB Ieteikums (2018. gada 18. maijs) – Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2018/15), OV C 181, 28.5.2018, 1. lpp..
 60. ECB Ieteikums (2018. gada 6. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Banka Slovenije ārējiem revidentiem (ECB/2018/18), OV C 260, 24.7.2018, 1. lpp..
 61. ECB Ieteikums (2018. gada 6. septembris) – Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem  (ECB/2018/22), OV C 325, 14.9.2018, 1. lpp..
 62. ECB Ieteikums (2018. gada 4. oktobris) – Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem (ECB/2018/23), OV C 370, 12.10.2018, 1. lpp..
 63. ECB Ieteikums (2018. gada 19. oktobris) Eiropas Savienības Padomei par De Nederlandsche Bank ārējiem revidentiem (ECB/2018/25), OV C 394, 30.10.2018, 1. lpp..
 64. ECB Ieteikums (2019. gada 14. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem  (ECB/2019/6), OV C 67, 20.2.2019, 1. lpp..
 65. ECB ieteikums (2019. gada 25. jūlijs) Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem (ECB/2019/24), OV C 283, 21.8.2019, 1. lpp..
 66. EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS IETEIKUMS (2020. gada 19. marts) Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem (ECB/2020/14), OV C 98, 25.3.2020, 1. lpp..