Revizija

 1. Preporuka ESB od 2. rujna 2013. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España (ESB/2013/32), SL C 264, 13.9.2013., str. 1.
 2. Preporuka ESB od 15. studenoga 2013. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka (ESB/2013/42), SL C 342, 15.11.2013., str. 1.
 3. Preporuka ESB od 17. prosinca 2013. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banque centrale du Luxembourg (ESB/2013/51), SL C 378, 24.12.2013., str. 15.
 4. Preporuka ESB od 17. travnja 2014. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta (ESB/2014/20), SL C 122, 25.4.2014., str. 1.
 5. Preporuka ESB od 16. prosinca 2014. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas  (ESB/2014/58), SL C 465, 24.12.2014., str. 1.
 6. Preporuka ESB od 3. veljače 2015. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka (ESB/2015/3), SL C 51, 13.2.2015., str. 4.
 7. Preporuka ESB od 27. ožujka 2015. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Deutsche Bundesbank  (ESB/2015/14), SL C 149, 6.5.2015., str. 1.
 8. Preporuka ESB od 10. lipnja 2015. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije  (ESB/2015/23), SL C 201, 18.6.2015., str. 1.
 9. Preporuka ESB od 10. prosinca 2015. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska (ESB/2015/45), SL C 425, 18.12.2015., str. 1.
 10. Preporuka ESB od 14. srpnja 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Eesti Pank  (ESB/2016/20), SL C 266, 22.7.2016., str. 1.
 11. Preporuka ESB od 23. rujna 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banca d’Italia (ESB/2016/28), SL C 366, 5.10.2016., str. 1.
 12. Preporuka ESB od 28. listopada 2016. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ESB/2016/29), SL C 413, 10.11.2016., str. 1.
 13. Preporuka ESB оd 22. prosinca 2016. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Bank of Greece  (ESB/2016/46), SL C 3, 6.1.2017., str. 1.
 14. Preporuka ESB od 31. ožujka 2017. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ESB/2017/8), SL C 120, 13.4.2017., str. 1.
 15. Preporuka ESB od 24. kolovoza 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de Portugal  (ESB/2017/24), SL C 292, 6.9.2017., str. 1.
 16. Preporuka ESB od 8. rujna 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Národná banka Slovenska  (ESB/2017/27), SL C 310, 19.9.2017., str. 1.
 17. Preporuka ESB od 15. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima ESB (ESB/2017/42), SL C 444, 23.12.2017., str. 1.
 18. Preporuka ESB od 19. prosinca 2017. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Cyprus  (ESB/2017/43), SL C 2, 5.1.2018., str. 1.
 19. Preporuka ESB od 26. siječnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Oesterreichische Nationalbank  (ESB/2018/1), SL C 37, 1.2.2018., str. 1.
 20. Preporuka ESB оd 9. ožujka 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque de France (ESB/2018/9), SL C 107, 22.3.2018., str. 1.
 21. Preporuka ESB od 18. svibnja 2018. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas  (ESB/2018/15), SL C 181, 28.5.2018., str. 1.
 22. Preporuka ESB od 6. srpnja 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima Banke Slovenije (ESB/2018/18), SL C 260, 24.7.2018., str. 1.
 23. Preporuka ESB od 6. rujna 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banco de España (ESB/2018/22), SL C 325, 14.9.2018., str. 1.
 24. Preporuka ESB od 4. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Lietuvos bankas (ESB/2018/23), SL C 370, 12.10.2018., str. 1.
 25. Preporuka ESB od 19. listopada 2018. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke De Nederlandsche Bank (ESB/2018/25), SL C 394, 30.10.2018., str. 1.
 26. Preporuka ESB od 14. veljače 2019. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Banque centrale du Luxembourg (ESB/2019/6), SL C 67, 20.2.2019., str. 1.
 27. Preporuka ESB od 25. srpnja 2019. Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta  (ESB/2019/24), SL C 283, 21.8.2019., str. 1.
 28. PREPORUKA EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE od 19. ožujka 2020. Vijeću Europske Unije o vanjskim revizorima središnje banke Latvijas Banka (ESB/2020/14), SL C 98, 25.3.2020., str. 1.