Auditeerimine

 1. EKP nõukogu otsus EKP välisaudiitori nimetamise ja tema volituste kehtivusaja kohta, 19.06.1998 (EKP/1998/NP1), EÜT L 55, 24.2.2001, lk 75.
 2. EKP soovitus, 30. juuli 2004, — Euroopa Liidu Nõukogule Banca d'Italia [Itaalia keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2004/17), ELT C 202, 10.8.2004, lk 1.
 3. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de Portugal [Portugali keskpanga] välisaudiitorite kohta, 11.2.2005 (EKP/2005/3), ELT C 50, 26.2.2005, lk 6.
 4. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank of Greece [Kreeka keskpanga] välisaudiitorite kohta, 7. aprill 2005 (EKP/2005/7), ELT C 91, 15.4.2005, lk 4.
 5. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique [Belgia keskpanga] välisaudiitorite kohta, 7. aprill 2005 (EKP/2005/8), ELT C 91, 15.4.2005, lk 5.
 6. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Bank [Hollandi keskpanga] välisaudiitori kohta, 20. mai 2005 (EKP/2005/9), ELT C 151, 22.6.2005, lk 29.
 7. EKP soovitus, 26. oktoober 2005, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank and Financial Services Authority of Ireland [Iiri keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2005/10), ELT C 277, 10.11.2005, lk 30.
 8. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2006/1), ELT C 34, 10.2.2006, lk 30.
 9. EKP Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France [Prantsusmaa keskpanga] välisaudiitorite kohta, 13. aprill 2006 (EKP/2006/5), ELT C 98, 26.4.2006, lk 25.
 10. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta, 9. oktoober 2006 (EKP/2006/14), ELT C 257, 25.10.2006, lk 19.
 11. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta, 13. november 2006  (EKP/2006/18), ELT C 283, 21.11.2006, lk 16.
 12. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank [Austria keskpanga] välisaudiitorite kohta, 21. detsember 2006 (EKP/2006/29), ELT C 5, 10.1.2007, lk 1.
 13. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cyprus [Küprose keskpanga] välisaudiitorite kohta, 15. november 2007 (EKP/2007/12), ELT C 277, 20.11.2007, lk 1.
 14. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta [Malta keskpanga] välisaudiitorite kohta, 29. november 2007 (EKP/2007/17), ELT C 304, 15.12.2007, lk 1.
 15. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta, 28. jaanuar 2008  (EKP/2008/1), ELT C 29, 1.2.2008, lk 1.
 16. EKP soovitus, 30. aprill 2008, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta  (EKP/2008/2), ELT C 114, 9.5.2008, lk 1.
 17. EKP soovitus, 17. november 2008, Euroopa Liidu Nõukogule, Luksemburgi keskpanga välisaudiitorite kohta (EKP/2008/16), ELT C 299, 22.11.2008, lk 5.
 18. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Malta keskpanga välisaudiitorite kohta, 5. detsember 2008 (EKP/2008/19), ELT C 322, 17.12.2008, lk 1.
 19. EKP soovitus, 16. veebruar 2009, Euroopa Liidu Nõukogule, Saksa keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2009/3), ELT C 43, 21.2.2009, lk 1.
 20. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Hollandi keskpanga välisaudiitorite kohta, 3. aprill 2009  (EKP/2009/8), ELT C 93, 22.4.2009, lk 1.
 21. EKP soovitus, 5. juuni 2009, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije [Sloveenia keskpanga] välisaudiitorite kohta (EKP/2009/12), ELT C 132, 11.6.2009, lk 1.
 22. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule, Slovakkia keskpanga välisaudiitorite kohta, 25. juuni 2009 (EKP/2009/14), ELT C 149, 1.7.2009, lk 1.
 23. EKP soovitus, 14. detsember 2009, Euroopa Liidu Nõukogule Iiri keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2009/26), ELT C 308, 18.12.2009, lk 1.
 24. EKP soovitus, 1. juuli 2010, Euroopa Liidu Nõukogule, Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2010/6), ELT C 184, 8.7.2010, lk 1.
 25. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Itaalia keskpanga välisaudiitorite kohta, 23. august 2010  (EKP/2010/11), ELT C 233, 28.8.2010, lk 1.
 26. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Eesti Panga välisaudiitorite kohta, 8. oktoober 2010 (EKP/2010/16), ELT C 282, 19.10.2010, lk 1.
 27. EKP soovitus, 25. veebruar 2011, Euroopa Liidu Nõukogule Belgia keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2011/1), ELT C 67, 2.3.2011, lk 1.
 28. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Austria keskpanga välisaudiitorite kohta, 9. juuni 2011  (EKP/2011/7), ELT C 174, 15.6.2011, lk 6.
 29. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Portugali keskpanga välisaudiitorite kohta, 25. august 2011  (EKP/2011/11), ELT C 258, 2.9.2011, lk 1.
 30. EKP soovitus, 9. detsember 2011, Euroopa Liidu Nõukogule Hollandi keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2011/22), ELT C 367, 16.12.2011, lk 1.
 31. EKP soovitus, 10. veebruar 2012, Euroopa Liidu Nõukogule Kreeka keskpanga välisaudiitorite kohta (EKP/2012/1), ELT C 48, 18.2.2012, lk 1.
 32. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Prantsusmaa keskpanga välisaudiitorite kohta, 23. märts 2012 (EKP/2012/5), ELT C 93, 30.3.2012, lk 1.
 33. EKP soovitus, 1. juuni 2012, Euroopa Liidu Nõukogule, Sloveenia keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2012/9), ELT C 161, 7.6.2012, lk 1.
 34. EKP soovitus, 14. september 2012, Euroopa Liidu Nõukogule Iirimaa keskpanga välisaudiitorite kohta  (EKP/2012/20), ELT C 286, 22.9.2012, lk 1.
 35. EKP soovitus, 4. veebruar 2013, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cyprus’i välisaudiitorite kohta (EKP/2013/3), ELT C 37, 9.2.2013, lk 1.
 36. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta, 17. aprill 2013 (EKP/2013/8), ELT C 115, 23.4.2013, lk 1.
 37. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta, 19. aprill 2013 (EKP/2013/9), ELT C 122, 27.4.2013, lk 1.
 38. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta, 26. aprill 2013  (EKP/2013/12), ELT C 126, 3.5.2013, lk 1.
 39. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta, 2. september 2013 (EKP/2013/32), ELT C 264, 13.9.2013, lk 1.
 40. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule, Latvijas Banka välisaudiitorite kohta, 15. november 2013 (EKP/2013/42), ELT C 342, 15.11.2013, lk 1.
 41. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourg’i välisaudiitorite kohta, 17. detsember 2013 (EKP/2013/51), ELT C 378, 24.12.2013, lk 15.
 42. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta, 17. aprill 2014 (EKP/2014/20), ELT C 122, 25.4.2014, lk 1.
 43. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta, 16. detsember 2014  (EKP/2014/58), ELT C 465, 24.12.2014, lk 1.
 44. EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Latvijas Banka välisaudiitorite kohta, 3. veebruar 2015 (EKP/2015/3), ELT C 51, 13.2.2015, lk 4.
 45. EKP soovitus, 27. märts 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Deutsche Bundesbank'i välisaudiitorite kohta (EKP/2015/14), ELT C 149, 6.5.2015, lk 1.
 46. EKP soovitus, 10. juuni 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Banka Slovenije välisaudiitorite kohta  (EKP/2015/23), ELT C 201, 18.6.2015, lk 1.
 47. EKP soovitus, 10. detsember 2015, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta (EKP/2015/45), ELT C 425, 18.12.2015, lk 1.
 48. EKP soovitus, 14. juuli 2016, Euroopa Liidu Nõukogule, Eesti Panga välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/20), ELT C 266, 22.7.2016, lk 1.
 49. EKP soovitus, 23. september 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banca d’Italia välisaudiitorite kohta (EKP/2016/28), ELT C 366, 5.10.2016, lk 1.
 50. EKP soovitus, 28. oktoober 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Irelandi välisaudiitorite kohta  (EKP/2016/29), ELT C 413, 10.11.2016, lk 1.
 51. EKP soovitus, 22. detsember 2016, Euroopa Liidu Nõukogule Bank of Greece'i välisaudiitorite kohta (EKP/2016/46), ELT C 3, 6.1.2017, lk 1.
 52. EKP soovitus, 31. märts 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/8), ELT C 120, 13.4.2017, lk 1.
 53. EKP soovitus, 24. august 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de Portugali välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/24), ELT C 292, 6.9.2017, lk 1.
 54. EKP soovitus, 8. september 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta  (EKP/2017/27), ELT C 310, 19.9.2017, lk 1.
 55. EKP soovitus, 15. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta (EKP/2017/42), ELT C 444, 23.12.2017, lk 1.
 56. EKP soovitus, 19. detsember 2017, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cypruse välisaudiitorite kohta (EKP/2017/43), ELT C 2, 5.1.2018, lk 1.
 57. EKP soovitus, 26. jaanuar 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta (EKP/2018/1), ELT C 37, 1.2.2018, lk 1.
 58. EKP soovitus, 9. märts 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banque de France’i välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/9), ELT C 107, 22.3.2018, lk 1.
 59. EKP soovitus, 18. mai 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/15), ELT C 181, 28.5.2018, lk 1.
 60. EKP soovitus, 6. juuli 2018, Euroopa Liidu Nõukogule, Banka Slovenije välisaudiitorite kohta (EKP/2018/18), ELT C 260, 24.7.2018, lk 1.
 61. EKP soovitus, 6. september 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta (EKP/2018/22), ELT C 325, 14.9.2018, lk 1.
 62. EKP soovitus, 4. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta (EKP/2018/23), ELT C 370, 12.10.2018, lk 1.
 63. EKP soovitus, 19. oktoober 2018, Euroopa Liidu Nõukogule De Nederlandsche Banki välisaudiitorite kohta  (EKP/2018/25), ELT C 394, 30.10.2018, lk 1.
 64. EKP soovitus, 14. veebruar 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourgi välisaudiitorite kohta  (EKP/2019/6), ELT C 67, 20.2.2019, lk 1.
 65. EKP soovitus, 25. juuli 2019, Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta (EKP/2019/24), ELT C 283, 21.8.2019, lk 1.
 66. EKP SOOVITUS, 19. märts 2020, Euroopa Liidu Nõukogule, Latvijas Banka välisaudiitorite kohta (EKP/2020/14), ELT C 98, 25.3.2020, lk 1.