Λογιστικός έλεγχος

 1. Σύσταση της EKT της 19ης Ιουνίου 1998 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον εξωτερικό ελεγκτή της EKT (EKT/1998/3), EE  C 246 της 6.8.1998, σ. 5.
 2. Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της EKT της 19ης Ιουνίου 1998 σχετικά µε το διορισµό και τη διάρκεια της σύµβασης του εξωτερικού ελεγκτή της EKT (EKT/1998/NP1), EE  L 55 της 24.2.2001, σ. 75.Πρόσθετες πληροφορίες
 3. Σύσταση της EKT της 12ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/1998/5), EE  C 411 της 31.12.1998, σ. 11.
 4. Σύσταση της EKT της 10ης Φεβρουαρίου 2000 σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2000/2), EE  C 62 της 4.3.2000, σ. 21.
 5. Σύσταση της EKT της 5ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2000/10), EE  L 259 της 13.10.2000, σ. 65.Πρόσθετες πληροφορίες
 6. Σύσταση της EKT της 19ης Δεκεµβρίου 2002 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT και της Suomen Pankki (EKT/2002/13), EE  C 331 της 31.12.2002, σ. 56.
 7. Σύσταση της EKT της 6ης Μαρτίου 2003 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank (EKT/2003/3), EE  C 75 της 27.3.2003, σ. 11.
 8. Σύσταση της ΕΚΤ της 3ης Οκτωβρίου 2003 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τον εξωτερικό ελεγκτή της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2003/11), EE  C 247 της 15.10.2003, σ. 16.
 9. Σύσταση της EKT, της 30ής Ιουλίου 2004, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d'Italia (EKT/2004/17), EE  C 202 της 10.8.2004, σ. 1.
 10. Σύσταση της EKT της 11ης Φεβρουαρίου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal (EKT/2005/3), EE  C 50 της 26.2.2005, σ. 6.
 11. Σύσταση της EKT της 7ης Απριλίου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2005/7), EE  C 91 της 15.4.2005, σ. 4.
 12. Σύσταση της EKT της 7ης Απριλίου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (EKT/2005/8), EE  C 91 της 15.4.2005, σ. 5.
 13. Σύσταση της EKT της 20ής Μαΐου 2005 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank (EKT/2005/9), EE  C 151 της 22.6.2005, σ. 29.
 14. Σύσταση της EKT της 26ης Οκτωβρίου 2005 προς το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (EKT/2005/10), EE  C 277 της 10.11.2005, σ. 30.
 15. Σύσταση της EKT της 1ης Φεβρουαρίου 2006 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2006/1), EE  C 34 της 10.2.2006, σ. 30.
 16. Σύσταση της EKT, της 13ης Απριλίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France (EKT/2006/5), EE  C 98 της 26.4.2006, σ. 25.
 17. Σύσταση της EKT, της 9ης Οκτωβρίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2006/14), EE  C 257 της 25.10.2006, σ. 19.
 18. Σύσταση της EKT, της 13ης Νοεμβρίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España (EKT/2006/18), EE  C 283 της 21.11.2006, σ. 16.
 19. Σύσταση της EKT, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2006/29), EE  C 5 της 10.1.2007, σ. 1.
 20. Σύσταση της EKT της 15ης Νοεμβρίου 2007 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  (EKT/2007/12), EE  C 277 της 20.11.2007, σ. 1.
 21. Σύσταση της EKT, της 29ης Νοεμβρίου 2007, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (EKT/2007/17), EE  C 304 της 15.12.2007, σ. 1.
 22. Σύσταση της EKT, της 28ης Ιανουαρίου 2008, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki  (EKT/2008/1), EE  C 29 της 1.2.2008, σ. 1.
 23. Σύσταση της EKT της 30ής Απριλίου 2008 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT  (EKT/2008/2), EE  C 114 της 9.5.2008, σ. 1.
 24. Σύσταση της EKT, της 17ης Νοεμβρίου 2008, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg  (EKT/2008/16), EE  C 299 της 22.11.2008, σ. 5.
 25. Σύσταση της EKT της 5ης Δεκεμβρίου 2008 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (EKT/2008/19), EE  C 322 της 17.12.2008, σ. 1.
 26. Σύσταση της EKT, της 16ης Φεβρουαρίου 2009, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank  (EKT/2009/3), EE  C 43 της 21.2.2009, σ. 1.
 27. Σύσταση της EKT της 3ης Απριλίου 2009 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank  (EKT/2009/8), EE  C 93 της 22.4.2009, σ. 1.
 28. Σύσταση της EKT της 5ης Ιουνίου 2009 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2009/12), EE  C 132 της 11.6.2009, σ. 1.
 29. Σύσταση της EKT της 25ης Ιουνίου 2009 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska (EKT/2009/14), EE  C 149 της 1.7.2009, σ. 1.
 30. Σύσταση της EKT, της 14ης Δεκεμβρίου 2009, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (EKT/2009/26), EE  C 308 της 18.12.2009, σ. 1.
 31. Σύσταση της Ευρωπαϊκης Κεντρικης Τράπεζας, της 1ης Ιουλίου 2010, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska  (EKT/2010/6), EE  C 184 της 8.7.2010, σ. 1.
 32. Σύσταση της ΕΚΤ της 23ης Αυγούστου 2010 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia (EKT/2010/11), EE  C 233 της 28.8.2010, σ. 1.
 33. Σύσταση της EKT, της 8ης Οκτωβρίου 2010, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Eesti Pank  (EKT/2010/16), EE  C 282 της 19.10.2010, σ. 1.
 34. Σύσταση της EKT, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (EKT/2011/1), EE  C 67 της 2.3.2011, σ. 1.
 35. Σύσταση της EKT, της 9ης Ιουνίου 2011, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank  (EKT/2011/7), EE  C 174 της 15.6.2011, σ. 6.
 36. Σύσταση της Ευρωπαïκής κεντρικής τράπεζας της 25ης Αυγούστου 2011 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal  (EKT/2011/11), EE  C 258 της 2.9.2011, σ. 1.
 37. Σύσταση της EKT, της 9ης Δεκεμβρίου 2011, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank  (EKT/2011/22), EE  C 367 της 16.12.2011, σ. 1.
 38. Σύσταση της Ευρωπαïκής Κεντρικής Τράπεζας, της 10ης Φεβρουαρίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2012/1), EE  C 48 της 18.2.2012, σ. 1.
 39. Σύσταση της EKT, της 23ης Μαρτίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France (EKT/2012/5), EE  C 93 της 30.3.2012, σ. 1.
 40. Σύσταση της EKT, της 1ης Ιουνίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2012/9), EE  C 161 της 7.6.2012, σ. 1.
 41. Σύσταση της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Σεπτεμβρίου 2012, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (EKT/2012/20), EE  C 286 της 22.9.2012, σ. 1.
 42. Σύσταση της EKT, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (EKT/2013/3), EE  C 37 της 9.2.2013, σ. 1.
 43. Σύσταση της EKT, της 17ης Απριλίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2013/8), EE  C 115 της 23.4.2013, σ. 1.
 44. Σύσταση της EKT, της 19ης Απριλίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT (EKT/2013/9), EE  C 122 της 27.4.2013, σ. 1.
 45. Σύσταση της EKT, της 26ης Απριλίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki (EKT/2013/12), EE  C 126 της 3.5.2013, σ. 1.
 46. Σύσταση της EKT, της 2ας Σεπτεμβρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España (EKT/2013/32), EE  C 264 της 13.9.2013, σ. 1.
 47. Σύσταση της EKT, της 15ης Νοεμβρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (EKT/2013/42), EE  C 342 της 15.11.2013, σ. 1.
 48. Σύσταση της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2013/51), EE  C 378 της 24.12.2013, σ. 15.
 49. Σύσταση της EKT, της 17ης Απριλίου 2014 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EKT/2014/20), EE  C 122 της 25.4.2014, σ. 1.
 50. Σύσταση της EKT, της 16ης Δεκεμβρίου 2014, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas  (EKT/2014/58), EE  C 465 της 24.12.2014, σ. 1.
 51. Σύσταση της EKT, της 3ης Φεβρουαρίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (EKT/2015/3), EE  C 51 της 13.2.2015, σ. 4.
 52. Σύσταση της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Μαρτίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank  (EKT/2015/14), EE  C 149 της 6.5.2015, σ. 1.
 53. Σύσταση της EKT, της 10ης Ιουνίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije  (EKT/2015/23), EE  C 201 της 18.6.2015, σ. 1.
 54. Σύσταση της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska (EKT/2015/45), EE  C 425 της 18.12.2015, σ. 1.
 55. Σύσταση της EKT, της 14ης Ιουλίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Eesti Pank (EKT/2016/20), EE  C 266 της 22.7.2016, σ. 1.
 56. Σύσταση της ΕΚΤ, της 23ης Σεπτεμβρίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banca d’Italia  (EKT/2016/28), EE  C 366 της 5.10.2016, σ. 1.
 57. Σύσταση της EKT, της 28ης Οκτωβρίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (EKT/2016/29), EE  C 413 της 10.11.2016, σ. 1.
 58. Σύσταση της EKT, της 22ας Δεκεμβρίου 2016, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας της Ελλάδος (EKT/2016/46), EE  C 3 της 6.1.2017, σ. 1.
 59. Σύσταση της ΕΚΤ, της 31ης Μαρτίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique  (EKT/2017/8), EE  C 120 της 13.4.2017, σ. 1.
 60. Σύσταση της EKT, της 24ης Αυγούστου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de Portugal  (EKT/2017/24), EE  C 292 της 6.9.2017, σ. 1.
 61. Σύσταση της EKT, της 8ης Σεπτεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska  (EKT/2017/27), EE  C 310 της 19.9.2017, σ. 1.
 62. Σύσταση της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT (EKT/2017/42), EE  C 444 της 23.12.2017, σ. 1.
 63. Σύσταση της EKT, της 19ης Δεκεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  (EKT/2017/43), EE  C 2 της 5.1.2018, σ. 1.
 64. Σύσταση της EKT, της 26ης Ιανουαρίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2018/1), EE  C 37 της 1.2.2018, σ. 1.
 65. Σύσταση της EKT, της 9ης Μαρτίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque de France  (EKT/2018/9), EE  C 107 της 22.3.2018, σ. 1.
 66. Σύσταση της EKT, της 18ης Μαΐου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas (EKT/2018/15), EE  C 181 της 28.5.2018, σ. 1.
 67. Σύσταση της EKT, της 6ης Ιουλίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije (EKT/2018/18), EE  C 260 της 24.7.2018, σ. 1.
 68. Σύσταση της EKT, της 6ης Σεπτεμβρίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España  (EKT/2018/22), EE  C 325 της 14.9.2018, σ. 1.
 69. Σύσταση της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Οκτωβρίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas (EKT/2018/23), EE  C 370 της 12.10.2018, σ. 1.
 70. Σύσταση της EKT, της 19ης Οκτωβρίου 2018, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της De Nederlandsche Bank (EKT/2018/25), EE  C 394 της 30.10.2018, σ. 1.
 71. Σύσταση της EKT, της 14ης Φεβρουαρίου 2019, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2019/6), EE  C 67 της 20.2.2019, σ. 1.
 72. Σύσταση της EKT, της 25ης Ιουλίου 2019, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Central Bank of Malta (EKT/2019/24), EE  C 283 της 21.8.2019, σ. 1.
 73. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 19ης Μαρτίου 2020, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (EKT/2020/14), EE  C 98 της 25.3.2020, σ. 1.