Oдит

 1. Препоръка на ЕЦБ от 21 декември 2006 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2006/29), OВ C 5, 10.1.2007 г., стр. 1..
 2. Препоръка на ЕЦБ от 15 ноември 2007 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus (ЕЦБ/2007/12), OВ C 277, 20.11.2007 г., стр. 1..
 3. Препоръка на ЕЦБ от 29 ноември 2007 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2007/17), OВ C 304, 15.12.2007 г., стр. 1..
 4. Препоръка на ЕЦБ от 28 януари 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki (ЕЦБ/2008/1), OВ C 29, 1.2.2008 г., стр. 1..
 5. Препоръка на ЕЦБ от 30 април 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2008/2), OВ C 114, 9.5.2008 г., стр. 1..
 6. Препоръка на ЕЦБ от 17 ноември 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2008/16), OВ C 299, 22.11.2008 г., стр. 5..
 7. Препоръка на ЕЦБ от 5 декември 2008 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta  (ЕЦБ/2008/19), OВ C 322, 17.12.2008 г., стр. 1..
 8. Препоръка на ЕЦБ от 16 февруари 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank (ЕЦБ/2009/3), OВ C 43, 21.2.2009 г., стр. 1..
 9. Препоръка на Eвропейската централна банка от 3 април 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2009/8), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 1..
 10. Препоръка на Eвропейската централна банка от 5 юни 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije (ЕЦБ/2009/12), OВ C 132, 11.6.2009 г., стр. 1..
 11. Препоръка на ЕЦБ от 25 юни 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2009/14), OВ C 149, 1.7.2009 г., стр. 1..
 12. Препоръка на европейската централна банка от 14 декември 2009 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (ЕЦБ/2009/26), OВ C 308, 18.12.2009 г., стр. 1..
 13. Препоръка на ЕЦБ от 1 юли 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2010/6), OВ C 184, 8.7.2010 г., стр. 1..
 14. Препоръка на ЕЦБ от 23 август 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2010/11), OВ C 233, 28.8.2010 г., стр. 1..
 15. Препоръка на ЕЦБ от 8 октомври 2010 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank  (ЕЦБ/2010/16), OВ C 282, 19.10.2010 г., стр. 1..
 16. Препоръка на ЕЦБ от 25 февруари 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (ЕЦБ/2011/1), OВ C 67, 2.3.2011 г., стр. 1..
 17. Препоръка на ЕЦБ от 9 юни 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2011/7), OВ C 174, 15.6.2011 г., стр. 6..
 18. Препоръка на ЕЦБ от 25 август 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2011/11), OВ C 258, 2.9.2011 г., стр. 1..
 19. Препоръка на ЕЦБ от 9 декември 2011 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank (ЕЦБ/2011/22), OВ C 367, 16.12.2011 г., стр. 1..
 20. Препоръка на ЕЦБ от 10 февруари 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece (ЕЦБ/2012/1), OВ C 48, 18.2.2012 г., стр. 1..
 21. Препоръка на ЕЦБ от 23 март 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2012/5), OВ C 93, 30.3.2012 г., стр. 1..
 22. Препоръка на ЕЦБ от 1 юни 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2012/9), OВ C 161, 7.6.2012 г., стр. 1..
 23. Препоръка на ЕЦБ от 14 септември 2012 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland  (ЕЦБ/2012/20), OВ C 286, 22.9.2012 г., стр. 1..
 24. Препоръка на ЕЦБ от 4 февруари 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus (ЕЦБ/2013/3), OВ C 37, 9.2.2013 г., стр. 1..
 25. Препоръка на ЕЦБ от 17 април 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2013/8), OВ C 115, 23.4.2013 г., стр. 1..
 26. Препоръка на ЕЦБ от 19 април 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/9), OВ C 122, 27.4.2013 г., стр. 1..
 27. Препоръка на ЕЦБ от 26 април 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki  (ЕЦБ/2013/12), OВ C 126, 3.5.2013 г., стр. 1..
 28. Препоръка на ЕЦБ от 2 септември 2013 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2013/32), OВ C 264, 13.9.2013 г., стр. 1..
 29. Препоръка на ЕЦБ от 15 ноември 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (ЕЦБ/2013/42), OВ C 342, 15.11.2013 г., стр. 1..
 30. Препоръка на ЕЦБ от 17 декември 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2013/51), OВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 15..
 31. Препоръка на ЕЦБ от 17 април 2014 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2014/20), OВ C 122, 25.4.2014 г., стр. 1..
 32. Препоръка на ЕЦБ от 16 декември 2014 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2014/58), OВ C 465, 24.12.2014 г., стр. 1..
 33. Препоръка на ЕЦБ от 3 февруари 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (ЕЦБ/2015/3), OВ C 51, 13.2.2015 г., стр. 4..
 34. Препоръка на Eвропейската централна банка от 27 март 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank (ЕЦБ/2015/14), OВ C 149, 6.5.2015 г., стр. 1..
 35. Препоръка на ЕЦБ от 10 юни 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2015/23), OВ C 201, 18.6.2015 г., стр. 1..
 36. Препоръка на ЕЦБ от 10 декември 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2015/45), OВ C 425, 18.12.2015 г., стр. 1..
 37. Препоръка на ЕЦБ от 14 юли 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Eesti Pank (ЕЦБ/2016/20), OВ C 266, 22.7.2016 г., стр. 1..
 38. Препоръка на ЕЦБ от 23 септември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banca d’Italia (ЕЦБ/2016/28), OВ C 366, 5.10.2016 г., стр. 1..
 39. Препоръка на ЕЦБ от 28 октомври 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (ЕЦБ/2016/29), OВ C 413, 10.11.2016 г., стр. 1..
 40. Препоръка на ЕЦБ от 22 декември 2016 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank of Greece  (ЕЦБ/2016/46), OВ C 3, 6.1.2017 г., стр. 1..
 41. Препоръка на ЕЦБ от 31 март 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (ЕЦБ/2017/8), OВ C 120, 13.4.2017 г., стр. 1..
 42. Препоръка на ЕЦБ от 24 август 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de Portugal  (ЕЦБ/2017/24), OВ C 292, 6.9.2017 г., стр. 1..
 43. Препоръка на ЕЦБ от 8 септември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska  (ЕЦБ/2017/27), OВ C 310, 19.9.2017 г., стр. 1..
 44. Препоръка на ЕЦБ от 15 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2017/42), OВ C 444, 23.12.2017 г., стр. 1..
 45. Препоръка на ЕЦБ от 19 декември 2017 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus  (ЕЦБ/2017/43), OВ C 2, 5.1.2018 г., стр. 1..
 46. Препоръка на ЕЦБ от 26 януари 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2018/1), OВ C 37, 1.2.2018 г., стр. 1..
 47. Препоръка на ЕЦБ от 9 март 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque de France (ЕЦБ/2018/9), OВ C 107, 22.3.2018 г., стр. 1..
 48. Препоръка на ЕЦБ от 18 май 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2018/15), OВ C 181, 28.5.2018 г., стр. 1..
 49. Препоръка на ЕЦБ от 6 юли 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2018/18), OВ C 260, 24.7.2018 г., стр. 1..
 50. Препоръка на ЕЦБ от 6 септември 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2018/22), OВ C 325, 14.9.2018 г., стр. 1..
 51. Препоръка на ЕЦБ от 4 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2018/23), OВ C 370, 12.10.2018 г., стр. 1..
 52. Препоръка на ЕЦБ от 19 октомври 2018 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на De Nederlandsche Bank  (ЕЦБ/2018/25), OВ C 394, 30.10.2018 г., стр. 1..
 53. Препоръка на ЕЦБ от 14 февруари 2019 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2019/6), OВ C 67, 20.2.2019 г., стр. 1..
 54. Препоръка на ЕЦБ от 25 юли 2019 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2019/24), OВ C 283, 21.8.2019 г., стр. 1..
 55. Препоръка на ЕЦБ от 19 март 2020 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (ЕЦБ/2020/14), OВ C 98, 25.3.2020 г., стр. 1..