Menu

ECB/1998/NP1

  1. ECB:s råds beslut av den 19 juni 1998 avseende utnämningen av ECB:s externa revisor och uppdragstidens längd (ECB/1998/NP1) (bilaga IV till ECB/2000/12) (ECB/1998/NP1), EGT L 55, 24.2.2001, s. 75.

    Ytterligare information

       
      Bilaga IV till beslut ECB/2000/12.