ECB/1998/NP1

  1. Besluit van de Raad van bestuur van de ECB van 19 juni 1998 inzake de benoeming en de duur van het mandaat van de externe accountant van de ECB (ECB/1998/NP1) (ECB/1998/NP1), PB L 55 van 24.2.2001, blz. 75.

    Aanvullende informatie

       
      Bijlage IV bij Besluit ECB/2000/12