EKP/1998/NP1

  1. EKP:n neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 1998, ulkopuolisen tilintarkastajan nimittämisestä EKP:iin ja tilintarkastajan toimikauden pituudesta (EKP/1998/NP1), EYVL L 55, 24.2.2001, s. 75.

    Lisätietoja

       
      Päätöksen EKP/2002/12 liite IV