ECB/1998/NP1

  1. Styrelsesrådet for ECB's afgørelse af 19. juni 1998 om udnævnelse af ECB's eksterne revisor og mandatets varighed (ECB/1998/NP1), EFT L 55 af 24.2.2001, s. 75.

    Læs mere

       
      Bilag IV til afgørelse ECB/2000/12