ECB/2000/10

  1. Aanbeveling van de ECB van 5 oktober 2000 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken (ECB/2000/10), PB L 259 van 13.10.2000, blz. 65.

    Aanvullende informatie

    1. Rectificatie van Aanbeveling ECB/2000/10 van de ECB van 5 oktober 2000 betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, PB L 278 van 31.10.2000, blz. 39.