Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2012/56), EUT C 218, 24.7.2012, s. 3.Ytterligare information
 2. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2011/100), EUT C 364, 14.12.2011, s. 7.Ytterligare information
 3. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2011/77), EUT C 301, 12.10.2011, s. 2.Ytterligare information
 4. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av ordförande i ECB (CON/2011/48), EUT C 182, 23.6.2011, s. 6.
 5. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i ECB (CON/2011/16), EUT C 74, 8.3.2011, s. 1.Ytterligare information
 6. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av vice ordförande i ECB (CON/2010/19), EUT C 58, 10.3.2010, s. 3.Ytterligare information
 7. Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2006/14), EUT C 58, 10.3.2006, s. 12.Ytterligare information
 8. Yttrande om de standarder för redovisning och finansiell rapportering som Národná banka Slovenska skall tillämpa  (CON/2005/61), Slovakien, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2005/6), EUT C 75, 24.3.2005, s. 14.Ytterligare information
 10. Yttrande om utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2004/11), EUT C 87, 7.4.2004, s. 37.Ytterligare information
 11. Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av ECB:s nya ordförande (CON/2003/13), EUT C 187, 7.8.2003, s. 16.Ytterligare information
 12. Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2003/6), EUT C 105, 1.5.2003, s. 37.Ytterligare information
 13. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital (CON/2003/5), EUT C 102, 29.4.2003, s. 11.Ytterligare information
 14. Yttrande om en rekommendation om utnämningen av ECB:s vice ordförande  (CON/2002/11), EGT C 100, 25.4.2002, s. 8.Ytterligare information
 15. Yttrande om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén  (CON/1998/53), EGT C 77, 20.3.1999, s. 9.Ytterligare information
 16. Yttrande om utnämningen av ordförande, vice-ordförande och övriga ledamöter i ECB:s direktion (CON/1998/27), EGT C 169, 4.6.1998, s. 14.Ytterligare information
 17. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av ECB:s kapital (CON/1998/15), EGT C 190, 18.6.1998, s. 7.Ytterligare information