Menu

Relaterade ECB-yttranden

 1. Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/43), 11.12.2019.Ytterligare information
 2. Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/35), EUT C 374, 23.10.2019, s. 2.Ytterligare information
 3. Yttrande om rådets rekommendation om utnämning av ECB:s ordförande (CON/2019/28), EUT C 258, 25.7.2019, s. 2.Ytterligare information
 4. Yttrande om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2019/11), EUT C 94, 12.3.2019, s. 2.
 5. ECB:s yttrande av den 13 februari 2019 om ett förslag till rådets beslut om ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (CON/2019/6), EUT C 84, 6.3.2019, s. 1.Ytterligare information
 6. Yttrande om rådets rekommendation om utseende av vice ordförande för ECB (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (CON/2017/42), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
 8. Yttrande över ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förfaranden och myndigheter som ska delta i auktorisationen av centrala motparter samt om godkännande av centrala motparter från tredjeland  (CON/2017/39), EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.Ytterligare information
 9. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2012/56), EUT C 218, 24.7.2012, s. 3.Ytterligare information
 10. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion  (CON/2011/100), EUT C 364, 14.12.2011, s. 7.Ytterligare information
 11. Yttrande över en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i ECB:s direktion (CON/2011/77), EUT C 301, 12.10.2011, s. 2.Ytterligare information
 12. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av ordförande i ECB (CON/2011/48), EUT C 182, 23.6.2011, s. 6.
 13. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av en direktionsledamot i ECB (CON/2011/16), EUT C 74, 8.3.2011, s. 1.Ytterligare information
 14. Yttrande om en rekommendation från rådet rörande utnämningen av vice ordförande i ECB (CON/2010/19), EUT C 58, 10.3.2010, s. 3.Ytterligare information
 15. Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2006/14), EUT C 58, 10.3.2006, s. 12.Ytterligare information
 16. Yttrande om de standarder för redovisning och finansiell rapportering som Národná banka Slovenska skall tillämpa  (CON/2005/61), Slovakien, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Yttrande om utnämningen av en ledamot av ECB:s direktion (CON/2005/6), EUT C 75, 24.3.2005, s. 14.Ytterligare information
 18. Yttrande om utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2004/11), EUT C 87, 7.4.2004, s. 37.Ytterligare information
 19. Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av ECB:s nya ordförande (CON/2003/13), EUT C 187, 7.8.2003, s. 16.Ytterligare information
 20. Yttrande om en rekommendation beträffande utnämningen av en ny ledamot av ECB:s direktion (CON/2003/6), EUT C 105, 1.5.2003, s. 37.Ytterligare information
 21. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital (CON/2003/5), EUT C 102, 29.4.2003, s. 11.Ytterligare information
 22. Yttrande om en rekommendation om utnämningen av ECB:s vice ordförande  (CON/2002/11), EGT C 100, 25.4.2002, s. 8.Ytterligare information
 23. Yttrande om sammansättningen av Ekonomiska och finansiella kommittén  (CON/1998/53), EGT C 77, 20.3.1999, s. 9.Ytterligare information
 24. Yttrande om utnämningen av ordförande, vice-ordförande och övriga ledamöter i ECB:s direktion (CON/1998/27), EGT C 169, 4.6.1998, s. 14.Ytterligare information
 25. Yttrande om det statistiska underlag som skall användas vid fastställandet av fördelningsnyckeln för tecknandet av ECB:s kapital (CON/1998/15), EGT C 190, 18.6.1998, s. 7.Ytterligare information