Menu

Povezana mnenja ECB

 1. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatne informacije
 2. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/35), UL C 374, 23. 10. 2019, str. 2.Dodatne informacije
 3. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednice ECB (CON/2019/28), UL C 258, 25. 7. 2019, str. 2.Dodatne informacije
 4. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2019/11), UL C 94, 12. 3. 2019, str. 2.
 5. Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (CON/2019/6), UL C 84, 6. 3. 2019, str. 1.Dodatne informacije
 6. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
 7. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012, kar zadeva obveznost kliringa, uvedbo mirovanja obveznosti kliringa, zahteve glede poročanja, tehnike zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracijo in nadzor repozitorijev sklenjenih poslov in zahteve za repozitorije sklenjenih poslov  (CON/2017/42), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
 8. Mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 in Uredbe (EU) št. 648/2012 v zvezi s postopki in organi, ki sodelujejo pri izdaji dovoljenja centralnim nasprotnim strankam, in zahtevami za priznanje CNS iz tretjih držav  (CON/2017/39), UL C 385, 15. 11. 2017, str. 10.Dodatne informacije
 9. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2012/56), UL C 218, 24. 7. 2012, str. 3.Dodatne informacije
 10. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/100), UL C 364, 14. 12. 2011, str. 7.Dodatne informacije
 11. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2011/77), UL C 301, 12. 10. 2011, str. 2.Dodatne informacije
 12. Mneje o priporočilu Sveta o imenovanju predsednika ECB (CON/2011/48), UL C 182, 23. 6. 2011, str. 6.
 13. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2011/16), UL C 74, 8. 3. 2011, str. 1.
 14. Mnenje o priporočilu Sveta o imenovanju podpredsednika ECB (CON/2010/19), UL C 58, 10. 3. 2010, str. 3.Dodatne informacije
 15. Mnenje o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2006/14), UL C 58, 10. 3. 2006, str. 12.Dodatne informacije
 16. Mnenje o računovodskih standardih in standardih finančnega poročanja, ki jih uporablja centralna banka Národná banka Slovenska (CON/2005/61), Slovaška, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Mnenje o imenovanju člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2005/6), UL C 75, 24. 3. 2005, str. 14.Dodatne informacije
 18. Mnenje o imenovanju novega člana Izvršilnega odbora ECB (CON/2004/11), UL C 87, 7. 4. 2004, str. 37.
 19. Mnenje o priporočilu za imenovanje novega predsednika ECB (CON/2003/13), UL C 187, 7. 8. 2003, str. 16.
 20. Mnenje o priporočilu za imenovanje novega člana Izvršilnega odbora ECB  (CON/2003/6), UL C 105, 1. 5. 2003, str. 37.
 21. Mnenje o statističnih podatkih, ki se uporabijo za prilagoditev ključa za vpis kapitala ECB (CON/2003/5), UL C 102, 29. 4. 2003, str. 11.
 22. Mnenje o priporočilu za imenovanje podpredsednika ECB (CON/2002/11), UL C 100, 25. 4. 2002, str. 8.
 23. Mnenje v zvezi s sestavo Ekonomsko-finančnega odbora (CON/1998/53), UL C 77, 20. 3. 1999, str. 9.
 24. Mnenje v zvezi z imenovanjem predsednika, podpredsednika in drugih članov Izvršilnega odbora ECB (CON/1998/27), UL C 169, 4. 6. 1998, str. 14.
 25. Mnenje v zvezi s statističnimi podatki, ki bodo uporabljeni za določitev ključa za vpis kapitala ECB (CON/1998/15), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 7.