Avize BCE relevante

 1. Aviz cu privire la o recomandare a Consiliului de numire a vicepreşedintelui BCE (CON/2018/14), 7.3.2018.
 2. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții  (CON/2017/42), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
 3. Aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea CPC și cerințele pentru recunoașterea CPC din țări terțe  (CON/2017/39), JO C 385, 15.11.2017, p. 10.Informaţii suplimentare
 4. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE  (CON/2012/56), JO C 218, 24.7.2012, p. 3.Informaţii suplimentare
 5. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/100), JO C 364, 14.12.2011, p. 7.Informaţii suplimentare
 6. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/77), JO C 301, 12.10.2011, p. 2.Informaţii suplimentare
 7. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a preşedintelui BCE (CON/2011/48), JO C 182, 23.6.2011, p. 6.
 8. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a unui membru al Comitetului executiv al BCE (CON/2011/16), JO C 74, 8.3.2011, p. 1.Informaţii suplimentare
 9. Aviz cu privire la recomandarea Consiliului de numire a vicepreşedintelui BCE (CON/2010/19), JO C 58, 10.3.2010, p. 3.Informaţii suplimentare
 10. Aviz cu privire la standardele de raportare contabile şi financiare care trebuie utilizate de către Narodna Banka Slovenska (CON/2005/61), Slovacia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language