Verband houdende ECB-adviezen

 1. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2012/56), PB C 218 van 24.7.2012, blz. 3.Aanvullende informatie
 2. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/100), PB C 364 van 14.12.2011, blz. 7.Aanvullende informatie
 3. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/77), PB C 301 van 12.10.2011, blz. 2.Aanvullende informatie
 4. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de president van de Europese Centrale Bank (CON/2011/48), PB C 182 van 23.6.2011, blz. 6.
 5. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2011/16), PB C 74 van 8.3.2011, blz. 1.Aanvullende informatie
 6. Advies inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2010/19), PB C 58 van 10.3.2010, blz. 3.Aanvullende informatie
 7. Advies betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2006/14), PB C 58 van 10.3.2006, blz. 12.Aanvullende informatie
 8. Advies inzake de door Národná banka Slovenska te hanteren accounting en financiële normen (CON/2005/61), Slowakije, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Advies betreffende de benoeming van een lid van de directie van de ECB (CON/2005/6), PB C 75 van 24.3.2005, blz. 14.Aanvullende informatie
 10. Advies betreffende de benoeming van een nieuw lid van de directie van de ECB (CON/2004/11), PB C 87 van 7.4.2004, blz. 37.Aanvullende informatie
 11. Advies inzake de aanbeveling betreffende de benoeming van de nieuwe president van de ECB (CON/2003/13), PB C 187 van 7.8.2003, blz. 16.Aanvullende informatie
 12. Advies inzake een aanbeveling betreffende benoeming van een nieuw lid van de directie van de ECB (CON/2003/6), PB C 105 van 1.5.2003, blz. 37.Aanvullende informatie
 13. Advies inzake de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/2003/5), PB C 102 van 29.4.2003, blz. 11.Aanvullende informatie
 14. Advies inzake een aanbeveling betreffende de benoeming van de vice-president van de ECB (CON/2002/11), PB C 100 van 25.4.2002, blz. 8.Aanvullende informatie
 15. Advies inzake de samenstelling van het Economisch en Financieel Comité (CON/1998/53), PB C 77 van 20.3.1999, blz. 9.Aanvullende informatie
 16. Advies inzake de benoeming van de president, de vice-president en de overige leden van de directie van de ECB  (CON/1998/27), PB C 169 van 4.6.1998, blz. 14.Aanvullende informatie
 17. Advies betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de vaststelling van de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (CON/1998/15), PB C 190 van 18.6.1998, blz. 7.Aanvullende informatie