Menu

Opinjonijiet tal-BĊE relatati

 1. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/43), 11.12.2019.Aktar tagħrif
 2. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2019/35), ĠU C 374, 23.10.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
 3. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni mill-Kunsill dwar il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2019/28), ĠU C 258, 25.7.2019, pġ. 2.Aktar tagħrif
 4. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2019/11), ĠU C 94, 12.3.2019, pġ. 2.
 5. Opinjoni fuq proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill fuq il-konklużjoni tal-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u tal-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (CON/2019/6), ĠU C 84, 6.3.2019, pġ. 1.Aktar tagħrif
 6. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-obbligu tal-ikklerjar, is-sospensjoni tal-obbligu tal-ikklerjar, ir-rekwiżiti tar-rapportar, ir-rekwiżiti tat-tekniki tal-mitigazzjoni tar-riskju għal kuntratti derivattivi OTC mhux ikklerjati minn kontroparti ċentrali, ir-reġistrazzjoni u s-superviżjoni ta’ repożitorji tat-tranżazzjonijiet u r-rekwiżiti għar-repożitorju tat-tranżazzjonijiet  (CON/2017/42), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
 8. Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1095/2010 u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 fir-rigward tal-proċeduri u l-awtoritajiet involuti għall-awtorizzazzjoni ta' kontropartijiet ċentrali u r-rikonoxximent ta' kontropartijiet ċentrali ta' pajjiżi terzi  (CON/2017/39), ĠU C 385, 15.11.2017, pġ. 10.Aktar tagħrif
 9. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2012/56), ĠU C 218, 24.7.2012, pġ. 3.Aktar tagħrif
 10. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE  (CON/2011/100), ĠU C 364, 14.12.2011, pġ. 7.Aktar tagħrif
 11. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/77), ĠU C 301, 12.10.2011, pġ. 2.Aktar tagħrif
 12. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill fuq il-ħatra tal-President tal-BĊE (CON/2011/48), ĠU C 182, 23.6.2011, pġ. 6.
 13. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra ta’ membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2011/16), ĠU C 74, 8.3.2011, pġ. 1.Aktar tagħrif
 14. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2010/19), ĠU C 58, 10.3.2010, pġ. 3.Aktar tagħrif
 15. Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2006/14), ĠU C 58, 10.3.2006, pġ. 12.
 16. Opinjoni dwar l-istandards tal-kontabilita` u rappurtar finanzjarju li se jintużaw min-Národná banka Slovenska  (CON/2005/61), Is-Slovakja, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2005/6), ĠU C 75, 24.3.2005, pġ. 14.
 18. Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2004/11), ĠU C 87, 7.4.2004, pġ. 37.
 19. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-appuntament tal-President il-ġdid tal-BĊE (CON/2003/13), ĠU C 187, 7.8.2003, pġ. 16.
 20. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar l-appuntament ta’ membru ġdid tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2003/6), ĠU C 105, 1.5.2003, pġ. 37.
 21. Opinjoni dwar id-data ta’ statistika biex tintuża għall-aġġustament ta' l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/2003/5), ĠU C 102, 29.4.2003, pġ. 11.
 22. Opinjoni dwar rakkomandazzjoni dwar il-ħatra tal-Viċi-President tal-BĊE (CON/2002/11), ĠU C 100, 25.4.2002, pġ. 8.
 23. Opinjoni dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju  (CON/1998/53), ĠU C 77, 20.3.1999, pġ. 9.
 24. Opinjoni dwar il-ħatra tal-President, tal-Viċi-President u tal-membri l-oħra tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/1998/27), ĠU C 169, 4.6.1998, pġ. 14.
 25. Opinjoni dwar id-data statistika li għandha tintuża għad-determinazzjoni ta’ l-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (CON/1998/15), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 7.