Saistītie ECB atzinumi

 1. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2012/56), OV C 218, 24.7.2012, 3. lpp..Papildus informācija
 2. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/100), OV C 364, 14.12.2011, 7. lpp..Papildus informācija
 3. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu  (CON/2011/77), OV C 301, 12.10.2011, 2. lpp..Papildus informācija
 4. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB prezidenta iecelšanu (CON/2011/48), OV C 182, 23.6.2011, 6. lpp..
 5. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB Valdes locekļa iecelšanu amatā (CON/2011/16), OV C 74, 8.3.2011, 1. lpp..Papildus informācija
 6. Atzinums par Padomes ieteikumu par ECB viceprezidenta iecelšanu amatā (CON/2010/19), OV C 58, 10.3.2010, 3. lpp..Papildus informācija
 7. Atzinums par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2006/14), OV C 58, 10.3.2006, 12. lpp..Papildus informācija
 8. Atzinums par Národná banka Slovenska izmantotajiem grāmatvedības un finanšu ziņojumu standartiem (CON/2005/61), Slovākija, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Atzinums par ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2005/6), OV C 75, 24.3.2005, 14. lpp..Papildus informācija
 10. Atzinums par jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2004/11), OV C 87, 7.4.2004, 37. lpp..
 11. Atzinums par ieteikumu attiecībā uz jaunā ECB priekšsēdētāja iecelšanu (CON/2003/13), OV C 187, 7.8.2003, 16. lpp..
 12. Atzinums par ieteikumu attiecībā uz jauna ECB Valdes locekļa iecelšanu (CON/2003/6), OV C 105, 1.5.2003, 37. lpp..
 13. Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas koriģēšanai (CON/2003/5), OV C 102, 29.4.2003, 11. lpp..
 14. Atzinums par ieteikumu par ECB priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu (CON/2002/11), OV C 100, 25.4.2002, 8. lpp..
 15. Atzinums par Ekonomikas un finanšu komitejas sastāvu (CON/1998/53), OV C 77, 20.3.1999, 9. lpp..
 16. Atzinums par ECB priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un pārējo Valdes locekļu iecelšanu (CON/1998/27), OV C 169, 4.6.1998, 14. lpp..
 17. Atzinums par statistikas datiem, ko izmantot ECB kapitāla parakstīšanas atslēgas noteikšanai (CON/1998/15), OV C 190, 18.6.1998, 7. lpp..