Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/43), 2019 12 11.Papildoma informacija
 2. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2019/35), OL C 374, 2019 10 23, p. 2.Papildoma informacija
 3. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2019/28), OL C 258, 2019 7 25, p. 2.Papildoma informacija
 4. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2019/11), OL C 94, 2019 3 12, p. 2.
 5. 2019 m. vasario 13 d. ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo (CON/2019/6), OL C 84, 2019 3 6, p. 1.Papildoma informacija
 6. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2018/14), 2018 3 7.
 7. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos, susijusios su tarpuskaitos prievole, tarpuskaitos prievolės taikymo sustabdymu, ataskaitų teikimo reikalavimais, ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutarčių, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, rizikos mažinimo būdais, sandorių duomenų saugyklų registracija ir priežiūra bei sandorių duomenų saugyklų reikalavimais  (CON/2017/42), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
 8. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija), ir Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl pagrindinių sandorio šalių leidimų suteikimo procedūrų bei jose dalyvaujančių institucijų ir trečiųjų šalių pagrindinių sandorio šalių pripažinimo reikalavimų (CON/2017/39), OL C 385, 2017 11 15, p. 10.Papildoma informacija
 9. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2012/56), OL C 218, 2012 7 24, p. 3.Papildoma informacija
 10. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2011/100), OL C 364, 2011 12 14, p. 7.Papildoma informacija
 11. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/77), OL C 301, 2011 10 12, p. 2.Papildoma informacija
 12. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2011/48), OL C 182, 2011 6 23, p. 6.
 13. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/16), OL C 74, 2011 3 8, p. 1.Papildoma informacija
 14. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2010/19), OL C 58, 2010 3 10, p. 3.Papildoma informacija
 15. Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2006/14), OL C 58, 2006 3 10, p. 12.Papildoma informacija
 16. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska naudotinų apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (CON/2005/61), Slovakija, 2005 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2005/6), OL C 75, 2005 3 24, p. 14.Papildoma informacija
 18. Nuomonė dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2004/11), OL C 87, 2004 4 7, p. 37.
 19. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB pirmininko paskyrimo (CON/2003/13), OL C 187, 2003 8 7, p. 16.
 20. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario paskyrimo (CON/2003/6), OL C 105, 2003 5 1, p. 37.
 21. Nuomonė dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/2003/5), OL C 102, 2003 4 29, p. 11.
 22. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2002/11), OL C 100, 2002 4 25, p. 8.
 23. Nuomonė dėl Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties (CON/1998/53), OL C 77, 1999 3 20, p. 9.
 24. Nuomonė dėl ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir vykdomosios valdybos narių skyrimo (CON/1998/27), OL C 169, 1998 6 4, p. 14.
 25. Nuomonė dėl statistinių duomenų, kurie turi būti naudojami nustatant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/1998/15), OL C 190, 1998 6 18, p. 7.