Susijusios ECB nuomonės

 1. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2012/56), OL C 218, 2012 7 24, p. 3.Papildoma informacija
 2. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo  (CON/2011/100), OL C 364, 2011 12 14, p. 7.Papildoma informacija
 3. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/77), OL C 301, 2011 10 12, p. 2.Papildoma informacija
 4. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko skyrimo (CON/2011/48), OL C 182, 2011 6 23, p. 6.
 5. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB Vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2011/16), OL C 74, 2011 3 8, p. 1.Papildoma informacija
 6. Nuomonė dėl Tarybos rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2010/19), OL C 58, 2010 3 10, p. 3.Papildoma informacija
 7. Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2006/14), OL C 58, 2006 3 10, p. 12.Papildoma informacija
 8. Nuomonė dėl Národná banka Slovenska naudotinų apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (CON/2005/61), Slovakija, 2005 12 30.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Nuomonė dėl ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2005/6), OL C 75, 2005 3 24, p. 14.Papildoma informacija
 10. Nuomonė dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario skyrimo (CON/2004/11), OL C 87, 2004 4 7, p. 37.
 11. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB pirmininko paskyrimo (CON/2003/13), OL C 187, 2003 8 7, p. 16.
 12. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl naujo ECB vykdomosios valdybos nario paskyrimo (CON/2003/6), OL C 105, 2003 5 1, p. 37.
 13. Nuomonė dėl statistinių duomenų, naudojamų tikslinant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/2003/5), OL C 102, 2003 4 29, p. 11.
 14. Nuomonė dėl rekomendacijos dėl ECB pirmininko pavaduotojo skyrimo (CON/2002/11), OL C 100, 2002 4 25, p. 8.
 15. Nuomonė dėl Ekonomikos ir finansų komiteto sudėties (CON/1998/53), OL C 77, 1999 3 20, p. 9.
 16. Nuomonė dėl ECB pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir vykdomosios valdybos narių skyrimo (CON/1998/27), OL C 169, 1998 6 4, p. 14.
 17. Nuomonė dėl statistinių duomenų, kurie turi būti naudojami nustatant ECB kapitalo pasirašymo raktą (CON/1998/15), OL C 190, 1998 6 18, p. 7.