Povezana mišljenja ESB-a

  1. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju članice Izvršnog odbora ESB (CON/2019/43), 11.12.2019.
  2. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB  (CON/2019/35), SL C 374, 23.10.2019., str. 2.
  3. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju predsjednice ESB (CON/2019/28), SL C 258, 25.7.2019., str. 2.
  4. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora ESB (CON/2019/11), SL C 94, 12.3.2019., str. 2.
  5. Mišljenje ESB оd 13. veljače 2019. o prijedlogu Oduke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (CON/2019/6), SL C 84, 6.3.2019., str. 1.
  6. Mišljenje o preporuci Vijeća o imenovanju potpredsjednika ESB (CON/2018/14), 7.3.2018.
  7. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije  (CON/2017/42), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.
  8. Mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1095/2010 i izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu postupaka i tijela uključenih u izdavanje odobrenja za rad središnjim drugim ugovornim stranama i zahtjeva za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana trećih zemalja (CON/2017/39), SL C 385, 15.11.2017., str. 10.