Menu

EKP:n lausunnot

 1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta (CON/2019/43), 11.12.2019.Lisätietoja
 2. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/35), EUVL C 374, 23.10.2019, s. 2.Lisätietoja
 3. Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta  (CON/2019/28), EUVL C 258, 25.7.2019, s. 2.Lisätietoja
 4. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta (CON/2019/11), EUVL C 94, 12.3.2019, s. 2.
 5. Lausunto ehdotuksesta neuvoston sopimukseksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä koskevan sopimuksen tekemisestä (CON/2019/6), EUVL C 84, 6.3.2019, s. 1.Lisätietoja
 6. Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. Lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta määritysvelvollisuuden, määritysvelvollisuuden keskeyttämisen, raportointivaatimusten, sellaisten OTC-johdannaissopimusten riskienpienentämistekniikoiden, joille ei ole tehty keskusvastapuolimääritystä, kauppatietorekisterien rekisteröinnin ja valvonnan sekä kauppatietorekistereitä koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/42), EUVL C 385, 15.11.2017, s. 10.Lisätietoja
 8. EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta keskusvastapuolten toimilupamenettelyjen ja niihin osallistuvien viranomaisten sekä kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamisen koskevien vaatimusten osalta (CON/2017/39), EUVL C 385, 15.11.2017, s. 10.Lisätietoja
 9. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2012/56), EUVL C 218, 24.7.2012, s. 3.Lisätietoja
 10. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2011/100), EUVL C 364, 14.12.2011, s. 7.Lisätietoja
 11. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämiseksi annetusta neuvoston suosituksesta (CON/2011/77), EUVL C 301, 12.10.2011, s. 2.Lisätietoja
 12. Lausunto EKP:n puheenjohtajan nimittämistä koskevasta neuvoston suosituksesta (CON/2011/48), EUVL C 182, 23.6.2011, s. 6.
 13. Lausunto koskien neuvoston suositusta EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämisestä (CON/2011/16), EUVL C 74, 8.3.2011, s. 1.Lisätietoja
 14. Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta Euroopan unionin neuvoston suosituksesta  (CON/2010/19), EUVL C 58, 10.3.2010, s. 3.Lisätietoja
 15. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2006/14), EUVL C 58, 10.3.2006, s. 12.Lisätietoja
 16. Lausunto kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista standardeista, joita Národná banka Slovenskan on käytettävä (CON/2005/61), Slovakia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2005/6), EUVL C 75, 24.3.2005, s. 14.Lisätietoja
 18. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2004/11), EUVL C 87, 7.4.2004, s. 37.Lisätietoja
 19. Lausunto EKP:n uuden pääjohtajan nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2003/13), EUVL C 187, 7.8.2003, s. 16.Lisätietoja
 20. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2003/6), EUVL C 105, 1.5.2003, s. 37.Lisätietoja
 21. Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen mukauttamiseen tarvittavista tilastotiedoista (CON/2003/5), EUVL C 102, 29.4.2003, s. 11.Lisätietoja
 22. Lausunto EKP:n varapuheenjohtajan nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2002/11), EYVL C 100, 25.4.2002, s. 8.Lisätietoja
 23. Lausunto talous- ja rahoituskomitean kokoonpanosta (CON/1998/53), EYVL C 77, 20.3.1999, s. 9.Lisätietoja
 24. Lausunto EKP:n johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten nimittämisestä (CON/1998/27), EYVL C 169, 4.6.1998, s. 14.Lisätietoja
 25. Lausunto EKP:n pääoman merkintään sovellettavan jakoperusteen määräytymisessä käytettävistä tilastotiedoista (CON/1998/15), EYVL C 190, 18.6.1998, s. 7.Lisätietoja