EKP arvamused

 1. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/43), 11.12.2019.Täiendav teave
 2. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2019/35), ELT C 374, 23.10.2019, lk 2.Täiendav teave
 3. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2019/28), ELT C 258, 25.7.2019, lk 2.Täiendav teave
 4. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2019/11), ELT C 94, 12.3.2019, lk 2.
 5. Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu otsust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimise kohta (CON/2019/06), ELT C 84, 6.3.2019, lk 1.Täiendav teave
 6. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2018/14), 7.3.2018.
 7. EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kliirimiskohustuse, kliirimiskohustuse peatamise, aruandluse nõuete, keskse vastaspoole kaudu kliirimata börsiväliste tuletislepingute riskimaandamismeetmete, kauplemisteabehoidlate registreerimise ja järelevalve ning kauplemisteabehoidlate nõuetega  (CON/2017/42), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
 8. EKP arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), ja muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 seoses kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise korra ja sellega seotud asutustega ning kolmandate riikide kesksete vastaspoolte tunnustamise nõuetega  (CON/2017/39), ELT C 385, 15.11.2017, lk 10.Täiendav teave
 9. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta  (CON/2012/56), ELT C 218, 24.7.2012, lk 3.Täiendav teave
 10. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/100), ELT C 364, 14.12.2011, lk 7.Täiendav teave
 11. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/77), ELT C 301, 12.10.2011, lk 2.Täiendav teave
 12. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2011/48), ELT C 182, 23.6.2011, lk 6.
 13. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2011/16), ELT C 74, 8.3.2011, lk 1.Täiendav teave
 14. Arvamus seoses nõukogu soovitusega EKP asepresidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2010/19), ELT C 58, 10.3.2010, lk 3.Täiendav teave
 15. Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2006/14), ELT C 58, 10.3.2006, lk 12.Täiendav teave
 16. Arvamus Národná banka Slovenska [Slovakkia keskpanga] raamatupidamisaruandluse standardi kohta (CON/2005/61), Slovakkia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2005/6), ELT C 75, 24.3.2005, lk 14.Täiendav teave
 18. Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2004/11), ELT C 87, 7.4.2004, lk 37.
 19. Arvamus seoses soovitusega EKP uue presidendi ametisse nimetamise kohta (CON/2003/13), ELT C 187, 7.8.2003, lk 16.
 20. Arvamus seoses soovitusega EKP juhatuse uue liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2003/6), ELT C 105, 1.5.2003, lk 37.
 21. Arvamus statistiliste andmete kohta, mida kasutatakse EKP kapitali märkimise aluse korrigeerimiseks (CON/2003/5), ELT C 102, 29.4.2003, lk 11.
 22. Arvamus EKP asepresidendi määramise soovituse kohta (CON/2002/11), EÜT C 100, 25.4.2002, lk 8.
 23. Arvamus majandus- ja finantskomitee koosseisu kohta (CON/1998/53), EÜT C 77, 20.3.1999, lk 9.
 24. Arvamus EKP presidendi, asepresidendi ja juhatuse liikmete ametisse nimetamise kohta  (CON/1998/27), EÜT C 169, 4.6.1998, lk 14.
 25. Arvamus, mis käsitleb statistilisi andmeid EKP kapitali märkimise aluse kindlaks määramiseks (CON/1998/15), EÜT C 190, 18.6.1998, lk 7.