Relaterede ECB udtalelser

 1. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB  (CON/2012/56), EUT C 218 af 24.7.2012, s. 3.Læs mere
 2. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/100), EUT C 364 af 14.12.2011, s. 7.Læs mere
 3. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til Direktionen for ECB (CON/2011/77), EUT C 301 af 12.10.2011, s. 2.Læs mere
 4. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af formanden for ECB (CON/2011/48), EUT C 182 af 23.6.2011, s. 6.
 5. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af et medlem til direktionen for ECB (CON/2011/16), EUT C 74 af 8.3.2011, s. 1.Læs mere
 6. Udtalelse om Rådets henstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB  (CON/2010/19), EUT C 58 af 10.3.2010, s. 3.Læs mere
 7. Udtalelse om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion (CON/2006/14), EUT C 58 af 10.3.2006, s. 12.Læs mere
 8. Udtalelse om Národná banka Slovenskas fremtidige standarder for regnskabs- og finansiel indberetning (CON/2005/61), Slovakiet, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Udtalelse om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion (CON/2005/6), EUT C 75 af 24.3.2005, s. 14.Læs mere
 10. Udtalelse om en indstilling om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion  (CON/2004/11), EUT C 87 af 7.4.2004, s. 37.Læs mere
 11. Udtalelse om henstilling om udnævnelse af ny formand for ECB (CON/2003/13), EUT C 187 af 7.8.2003, s. 16.Læs mere
 12. Udtalelse om indstilling om udnævnelse af nyt medlem af ECB's Direktion (CON/2003/6), EUT C 105 af 1.5.2003, s. 37.Læs mere
 13. Udtalelse om statistiske data til brug ved justering af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/2003/5), EUT C 102 af 29.4.2003, s. 11.Læs mere
 14. Udtalelse om indstilling om udnævnelse af næstformanden for ECB (CON/2002/11), EFT C 100 af 25.4.2002, s. 8.Læs mere
 15. Udtalelse om sammensætningen af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (CON/1998/53), EFT C 77 af 20.3.1999, s. 9.Læs mere
 16. Udtalelse om udnævnelse af formanden, næstformanden og de øvrige direktionsmedlemmer for ECB. (CON/1998/27), EFT C 169 af 4.6.1998, s. 14.Læs mere
 17. Udtalelse om brug af statistiske data til fastsættelse af fordelingsnøglen for kapitalindskud i ECB (CON/1998/15), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 7.Læs mere