Menu

Související stanoviska ECB

 1. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování členky Výkonné rady ECB (CON/2019/43), 11. 12. 2019.Dodatečné informace
 2. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/35), Úř. věst. C 374, 23. 10. 2019, s. 2.Dodatečné informace
 3. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidentky ECB (CON/2019/28), Úř. věst. C 258, 25. 7. 2019, s. 2.Dodatečné informace
 4. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2019/11), Úř. věst. C 94, 12. 3. 2019, s. 2.
 5. Stanovisko k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (CON/2019/6), Úř. věst. C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatečné informace
 6. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta/viceprezidentky ECB (CON/2018/14), 7. 3. 2018.
 7. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o povinnost clearingu a její pozastavení, požadavky na oznamování, techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana, registraci registrů obchodních údajů, dohled nad těmito registry a požadavky na ně (CON/2017/42), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
 8. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1095/2010 a nařízení (EU) č. 648/2012, pokud jde o postupy a orgány zapojené do povolování ústředních protistran a požadavky na uznávání ústředních protistran ze třetích zemí  (CON/2017/39), Úř. věst. C 385, 15. 11. 2017, s. 10.Dodatečné informace
 9. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB  (CON/2012/56), Úř. věst. C 218, 24. 7. 2012, s. 3.Dodatečné informace
 10. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/100), Úř. věst. C 364, 14. 12. 2011, s. 7.Dodatečné informace
 11. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/77), Úř. věst. C 301, 12. 10. 2011, s. 2.Dodatečné informace
 12. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování prezidenta ECB (CON/2011/48), Úř. věst. C 182, 23. 6. 2011, s. 6.
 13. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2011/16), Úř. věst. C 74, 8. 3. 2011, s. 1.Dodatečné informace
 14. Stanovisko k doporučení Rady o jmenování viceprezidenta ECB (CON/2010/19), Úř. věst. C 58, 10. 3. 2010, s. 3.
 15. Stanovisko ke jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2006/14), Úř. věst. C 58, 10. 3. 2006, s. 12.Dodatečné informace
 16. Stanovisko k účetním standardům a standardům finančního vykazování, jež má Národná banka Slovenska používat  (CON/2005/61), Slovensko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko ke jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2005/6), Úř. věst. C 75, 24. 3. 2005, s. 14.Dodatečné informace
 18. Stanovisko ke jmenování nového člena Výkonné rady ECB  (CON/2004/11), Úř. věst. C 87, 7. 4. 2004, s. 37.
 19. Stanovisko k doporučení ke jmenování nového prezidenta ECB (CON/2003/13), Úř. věst. C 187, 7. 8. 2003, s. 16.
 20. Stanovisko k doporučení ke jmenování nového člena Výkonné rady ECB (CON/2003/6), Úř. věst. C 105, 1. 5. 2003, s. 37.
 21. Stanovisko ke statistickým údajům pro úpravu klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/2003/5), Úř. věst. C 102, 29. 4. 2003, s. 11.
 22. Stanovisko k doporučení o jmenování viceprezidenta ECB (CON/2002/11), Úř. věst. C 100, 25. 4. 2002, s. 8.
 23. Stanovisko ke složení Hospodářského a finančního výboru  (CON/1998/53), Úř. věst. C 77, 20. 3. 1999, s. 9.
 24. Stanovisko ke jmenování prezidenta, viceprezidenta a ostatních členů Výkonné rady ECB (CON/1998/27), Úř. věst. C 169, 4. 6. 1998, s. 14.
 25. Stanovisko ke statistickým údajům pro stanovení klíče pro upisování základního kapitálu ECB (CON/1998/15), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 7.