Menu

CON/2006/14

  1. Stanovisko k vymenovaniu člena Výkonnej rady ECB (CON/2006/14), Ú. v. EÚ C 58, 10. 3. 2006, s. 12.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady zo 14. februára 2006 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky