CON/2006/14

  1. Opinjoni dwar il-ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-BĊE (CON/2006/14), ĠU C 58, 10.3.2006, pġ. 12,