CON/2006/14

  1. Vélemény az EKB Igazgatósága tagjának kinevezéséről (CON/2006/14), HL C 58., 2006.3.10., 12. o.

      Kiegészítő információ

       
      A Tanács ajánlása (2006. február 14.) az EKB Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről