Menu

CON/2006/14

  1. Lausunto EKP:n johtokunnan jäsenen nimittämistä koskevasta suosituksesta (CON/2006/14), EUVL C 58, 10.3.2006, s. 12.

      Lisätietoja

       
      Neuvoston suositus, annettu 14 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan keskuspankin johtokunnan jäsenen nimittämisestä