Menu

CON/2006/14

  1. Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2006/14), ELT C 58, 10.3.2006, lk 12.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta, 14. veebruar 2006