CON/2006/14

  1. Udtalelse om udnævnelse af et medlem af ECB's Direktion (CON/2006/14), EUT C 58 af 10.3.2006, s. 12.

      Læs mere

       
      Rådets indstilling af 14. februar 2006 om udnævnelse af et medlem af direktionen for Den Europæiske Centralbank