Menu

CON/2005/6

  1. Stanovisko k vymenovaniu člena Výkonnej rady ECB (CON/2005/6), Ú. v. EÚ C 75, 24. 3. 2005, s. 14.

      Dodatočné informácie

       
      Odporúčanie Rady z 8. marca 2005 o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky