Menu

CON/2005/6

  1. Opinia w sprawie powołania członka Zarządu EBC (CON/2005/6), Dz.U. C 75 z 24.3.2005, str. 14.

      Dodatkowe informacje

       
      Zalecenie rady z dnia 8 marca 2005 r. dotyczące mianowania członka Zarządu Europejskiego Banku Centralnego