Menu

CON/2005/6

  1. Arvamus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta (CON/2005/6), ELT C 75, 24.3.2005, lk 14.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu soovitus EKP juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta, 8.03.2005