Menu

CON/2005/6

  1. Stanovisko ke jmenování člena Výkonné rady ECB (CON/2005/6), Úř. věst. C 75, 24. 3. 2005, s. 14.

      Dodatečné informace

       
      Doporučení Rady ze dne 8. března 2005 o jmenování člena Výkonné rady Evropské centrální banky